Kariéra

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně - Mezinárodní centrum klinického výzkumu (FNUSA-ICRC) je vědecko-výzkumné lékařské centrum nové generace s více než 400 zaměstnanci, kteří se každodenně snaží přispívat ke zkvalitnění péče o zdraví a zvýšení kvality lidského života.

Právě lidé jsou klíčovým faktorem našich úspěchů. Oceňujeme přínos každého jedince a respektujeme jej bez ohledu na věk, pohlaví, rodinný stav, sexuální orientaci, rasu, barvu pleti, náboženské vyznání, etnický původ, národnost, státní příslušnost, politický názor či jakýkoli jiný aspekt nevztahující se k výkonu práce.

 

Aktuálně hledáme uchazeče na tyto pozice:

Expert in Behaviour and Cognition of Aging

Expert in Clinical Trials

Fellowship for a Senior Researcher

Fellowship for Postdoctoral Researcher

Fellowship for Postdoctoral Researcher

Fellowship in Central Nervous System Immunology

Junior Principal Investigator

Junior Principal Investigator in CTM

Lékař – atestovaný neurolog se zájmem o klinický výzkum z oblasti poruch paměti a demence

Mobility Manager

Nutritionist / Ph.D. Student.

PhD Student in Organic Chemistry

Postdoctoral Researcher in Biochemistry / Molecular Biology

Principal Investigator - Epidemiology / Preventive Medicine

Principal Investigator - Heart Imaging

Principal Investigator - robotics in clinical research

Research Technician - Centre of Translational Medicine

Researcher / Postdoctoral Researcher

Specialista / specialistka řízení projektů

Stážista / Stážistka

Study Coordinator of Clinical Studies

Surgical Research Fellow

Technology Scout

 

 

 

 

Pokud Vás žádná z nabízených pozic nezaujala, ale přesto máte  zájem pracovat v našem vědecko-výzkumném centru, můžete poslat svůj životopis na e-mail jobs.icrc@fnusa.cz

 

Ve FNUSA-ICRC dlouhodobě nabízíme a zaručujeme:

  • respektování zásad rovného zacházení a zákazu diskriminace při výběru zaměstnanců
  • rovné příležitosti na všech pozicích a ve všech oblastech (profesní rozvoj, možnost kariérního růstu, sladění soukromého a pracovního života atd.)
  • rovné odměňování a rovné podmínky při kariérním růstu
  • možnost osobního a profesního rozvoje
  • možnost práce na částečný úvazek či v rámci zkrácené pracovní doby
  • možnost práce z domova či teleworking
  • možnost sdílení pracovní funkce
  • možnost absolvování zahraničních stáží na světově renomovaných pracovištích

Uchazeči o zaměstnání jsou přijímáni na základě výběrového řízení.