Kariéra

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně - Mezinárodní centrum klinického výzkumu (FNUSA-ICRC) je vědecko-výzkumné lékařské centrum nové generace s více než 400 zaměstnanci, kteří se každodenně snaží přispívat ke zkvalitnění péče o zdraví a zvýšení kvality lidského života.

Právě lidé jsou klíčovým faktorem našich úspěchů. Oceňujeme přínos každého jedince a respektujeme jej bez ohledu na věk, pohlaví, rodinný stav, sexuální orientaci, rasu, barvu pleti, náboženské vyznání, etnický původ, národnost, státní příslušnost, politický názor či jakýkoli jiný aspekt nevztahující se k výkonu práce.

 

Aktuálně hledáme uchazeče na tyto pozice:

Technology Transfer Specialist NOVĚ PŘIDANÁ POZICE

Postdoctoral Fellowship NOVĚ PŘIDANÁ POZICE


Business Development Specialist

Expert in Clinical Trials

Fellowship for a Senior Researcher

Fellowship in Central Nervous System Immunology

Head of Clinical Pharmacology Unit

Junior Principal Investigator

Mobility Officer

PhD Student in Medicinal chemistry

PhD Student in scientific data handling

Postdoctoral Fellowship

Postdoctoral Researcher in Biochemistry / Molecular Biology AKTUALIZOVÁNO

Post-doctoral Researcher in Cancer and Epigenetics

Postgraduální výzkumník v biochemii / molekulární biologii

Principal Investigator - Epidemiology / Preventive Medicine

Principal Investigator - Heart Imaging

Research Technician - Centre of Translational Medicine

Researcher / Postdoctoral Researcher

Specialista / specialistka řízení projektů

Studijní Koordinátor

Technology Scout

 

 

 

 

Pokud Vás žádná z nabízených pozic nezaujala, ale přesto máte  zájem pracovat v našem vědecko-výzkumném centru, můžete poslat svůj životopis na e-mail jobs.icrc@fnusa.cz

 

Ve FNUSA-ICRC dlouhodobě nabízíme a zaručujeme:

  • respektování zásad rovného zacházení a zákazu diskriminace při výběru zaměstnanců
  • rovné příležitosti na všech pozicích a ve všech oblastech (profesní rozvoj, možnost kariérního růstu, sladění soukromého a pracovního života atd.)
  • rovné odměňování a rovné podmínky při kariérním růstu
  • možnost osobního a profesního rozvoje
  • možnost práce na částečný úvazek či v rámci zkrácené pracovní doby
  • možnost práce z domova či teleworking
  • možnost sdílení pracovní funkce
  • možnost absolvování zahraničních stáží na světově renomovaných pracovištích

Uchazeči o zaměstnání jsou přijímáni na základě výběrového řízení.

CARDIOLOGY RESEARCH
Acute Coronary
   Syndromes
Interventional Cardiac Electrophysiology    
Sleep Medicine

NEUROLOGY RESEARCH
Stroke
Dementia

ONCOLOGY RESEARCH
Pediatric Oncology
   Translation Research
Laboratory Oncology Translation Research

MULTI-DISCIPLINARY
RESEARCH
Kardiovize Brno 2030
Biomedical Engineering

RESEARCH INCUBATOR
Cardivascular Magnetic Resonance
Nuclear Cardiology and Cardiac CT
Intensive Care