Dozorčí rada FNUSA-ICRC

FNUSA-ICRC Supervisory Board (FNUSA-ICRC SB)

Dozorčí rada je nejvyšším dozorčím orgánem FNUSA-ICRC. Dohlíží na všechny aktivity centra, zejména na poli výzkumu a vývoje, transferu technologií, vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů, ekonomiky, právních a etických otázek.

Ing. Vlastimil Vajdák

Ing. Vlastimil Vajdák

Ing. Vlastimil Vajdák vystudoval zlínskou fakultu managementu a ekonomiky, zkušenosti získal v ČSOB v pozici regionálního ředitele. Dříve působil ve vedení Uherskohradišťské nemocnice jako člen představenstva a ekonomický náměstek. Od roku 2017 dosud byl členem představenstva Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně, kde měl na starosti ekonomickou a provozně-obchodní oblast. Je ředitelem Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a předsedou Dozorčí rady FNUSA-ICRC.

Prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.

Prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.

Prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D. vystudoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Věnuje se klinické onkologii a výzkumu rakoviny. Od roku 2019 je ředitelem Masarykova onkologického ústavu v Brně.

Prof. Dr. Dr. habil. Thomas Braun

Prof. Dr. Dr. habil. Thomas Braun

Prof. Dr. Dr. habil. Thomas Braun je ředitelem a vědeckým pracovníkem na Institutu Maxe Plancka pro výzkum srdce a plic. Vystudoval filozofii a medicínu v Göttingenu a Hamburku, titul PhD v medicíně získal v roce 1987. V letech 1998 – 2004 byl ředitelem Ústavu fyziologické chemie.

Vaughn E. Ostland, Ph.D.

Vaughn E. Ostland, Ph.D.

Vaughn E. Ostland je viceprezidentem a provozním ředitelem společnosti Intrinsic LifeSciences LLC. Je zakládajícím členem společnosti a zodpovídá za celou řadu řídících, výzkumných a vývojových a výrobních operací včetně infrastruktury informačních technologií, udržování souladu s předpisy a správy patentového portfolia společnosti Intrinsic LifeSciences LLC.

MUDr. Jakub Tolar, Ph.D.

MUDr. Jakub Tolar, Ph.D.

Jakub Tolar je děkanem Lékařské fakulty na Univerzitě v Minnesotě a profesorem pediatrie na Univerzitě v Minnesotě na Oddělení transplantace krve a kostní dřeně. Titul M.D. získal na Karlově univerzitě v České republice, titul Ph.D. z molekulární, buněčné, vývojové biologie a genetiky získal na Minnesotské univerzitě. Od roku 2011 působí jako ředitel Institutu kmenových buněk na Univerzitě v Minnesotě.

Ing. Pavel Trcka

Ing. Pavel Trcka

Ing. Pavel Trcka je nezávislý poradce v oblasti firemního ekonomického poradenství. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Bratislavě, obor mezinárodní obchod a mezinárodní finance. Jeho bankovní kariéra začala v roce 1990 v Citibank a.s. v Praze na pozici vedoucího oddělení konzultantů pro zahraniční investory v tehdejším Československu, později se stal senior manažerem pro vztahy s mezinárodními společnostmi. V období let 1993 až 2009 byl prokuristou a ředitelem odboru Raiffeisenbank a.s. se specializací na financování firem a zahraničního obchodu.

Prof. Robert Zorec, B.Sc., M.Sc., Ph.D.

Prof. Robert Zorec, B.Sc., M.Sc., Ph.D.

Robert Zorec je profesorem patofyziologie na lékařské fakultě University of Ljubljana. Je členem Slovinské akademie věd a umění a Akademie Europaea. Titul PhD. získal v roce 1986 na University of Ljubljana ve Slovinsku za jeho práci na Lékařské Fakultě v anglickém Newcastlu nad Týnem. Další zkušenosti získal Dr. Zorec v Cambridge v laboratoři Dr. W. T. Masona. Od roku 1991 byl ředitelem Laboratory of Neuroendoscrinology-Molecular Cell Physilogy. V roce 1997 získal slovinské národní ocenění za vědu (Slovenia Prize for Science). V roce 2000 založil laboratoře BIOMEDICAL v Ljubljaně, kde je od roku 2006 ředitelem.

Ing. Miroslav Zámečník

Ing. Miroslav Zámečník

Ing. Miroslav Zámečník je český ekonom a publicista. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a zúčastnil se programu Pew Fellow na Univerzitě v Georgetownu (Washington, D.C.). Na počátku 90. let byl ředitelem Centra hospodářských analýz kanceláře prezidenta Václava Havla. V letech 1994 až 1998 byl českým zástupcem u Světové banky, následně do roku 1999 pracoval ve společnosti Arthur D. Little jako senior konzultant pro české Ministerstvo financí.

Prof. Martin Pichler

Prof. Martin Pichler

Prof. Martin Pichler vystudoval Lékařskou univerzitu a Univerzitu Karl-Franzens v Grazu. Ve studiu výzkumu rakoviny pokračoval mimo jiné na Texaské univerzitě v Houstonu. V současné době pracuje na onkologickém oddělení Lékařské univerzity v Grazu.

Prof. Beata Mladosievicova, MD, Ph.D.

Prof. Beata Mladosievicova, MD, Ph.D.

Prof. Beata Mladosievicova, MD, Ph.D. vystudovala Lékařskou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě, se kterou je spjata její profesní kariéra. V současné době působí na Oddělení klinické patofyziologie, Ústavu patologické fyziologie na Lékařské fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě.

Mgr. Michal Matula

Mgr. Michal Matula

Mgr. Michal Matula vystudoval molekulární biologii a genetiku na Masarykově univerzitě v Brně, po studiu založil firmu Internet Billboard, kde působí dodnes na pozici výkonného ředitele a předsedy představenstva.