KARDIOVASKULÁRNÍ MAGNETICKÁ
REZONANCE

Objevování srdce zobrazovacími metodami

doc. MUDr. Roman Panovský, Ph.D.

 • Projekt mapování pacientů s Duchennovou svalovou dystrofií
 • MINOCA – unikátní přínos CMR u pacientů se syndromem MINOCA

Zaměření výzkumu
Výzkumný tým Kardiovaskulární magnetická rezonance (CMR) se zaměřuje na vývoj nových protokolů zobrazování srdce a identifikaci nových zobrazovacích biomarkerů pro predikci časné dysfunkce myokardu. Hlavním účelem je zlepšit neinvazivní diagnostiku časných forem onemocnění myokardu, které přispívají zejména k srdečnímu selhání. Včasná a přesná diagnostika dysfunkce myokardu a strukturálních abnormalit, o nichž je známo, že předcházejí rozvoji manifestního symptomatického srdečního selhání, může poskytnout několik potenciálních výhod a může také vést k lepší krátkodobé a dlouhodobé prognóze pacientů, snížení počtu pacientů nemocnost a úmrtnost, zlepšování kvality jejich života a potenciální úspora veřejných zdrojů.

Cíle výzkumu

 • Testovat nový protokol CMR ke zlepšení včasné detekce poranění myokardu u pacientů s DMD a Beckerovou svalovou dystrofií.
 • Prokázat, že CMR dokáže detekovat vyšší prevalenci a dřívější stadia srdečního postižení u pacientů se sarkoidózou ve srovnání s běžně používanými metodami.
 • Najít nové CMR a laboratorní markery pro diagnostiku kardiotoxicity u onkologických skupin pacientů po kardiotoxické chemoterapii.

Top publikace

 • PANOVSKÝ, R., PEŠL, M., MÁCHAL, J., HOLEČEK, T., FEITOVÁ, V., JUŘÍKOVÁ, L., MASÁROVÁ, L., PEŠLOVÁ, E., OPATŘIL, L., MOJICA-PISCIOTTI, ML., KINCL, V., Quantitative assessment of left ventricular longitudinal function and myocardial deformation in Duchenne muscular dystrophy patients. Orphanet Journal of Rare Diseases. 2021 Jan 30;16(1):57. doi: 10.1186/s13023-021-01704-9.
 • PANOVSKÝ, R., DOUBKOVÁ, M., HOLEČEK, T., MÁCHAL, J., FEITOVÁ, V., MADÁROVÁ, L., OPATŘIL, L., MOJICA-PISCIOTTI, ML., KINCL, V., Myocardial T1mapping using SMART1 Map and MOLLI mapping in asymptomatic patients with recent extracardiac sarcoidosis. NMR in Biomedicine. 2020 Nov;33(11):e4388. doi: 10.1002/nbm.4388.
 • HAUSVATER, A., SMILOWITZ, NR., LI, B., REDEL-TRAUB, G., QUIEN, M., QIAN, Y., ZHONG, J., NICHOLSON, JM., CAMASTRA, G., BIERE, L., PANOVSKÝ, R., SÁ, M., GERBAUD, E. SELVANAYAGAM, JB., AL-MALLAH, MH., EMRICH, T., REYNOLDS, HR. Myocarditis in Relation to Angiographic Findings in Patients With Provisional Diagnoses of MINOCA. JACC Cardiovascular Imaging. 2020 Sep;13(9):1906-1913. doi:10.1016/j.jcmg.2020.02.037.
 • MASÁROVÁ, L., MOJICA-PISCIOTTI, ML., PANOVSKÝ, R., KINCL, V., PEŠL, M., OPATŘIL, L., MÁCHAL, J., NOVÁK, J., HOLEČEK, T., JUŘÍKOVÁ, L., FEITOVÁ, V., Decreased Global Strains of LV in Asymptomatic Female Duchenne Muscular Dystrophy Gene Carriers Using CMR-FT. JACC Cardiovascular Imaging. 2020 Nov 12:S1936-87820)30889-5. doi: 10.1016/j.jcmg.2020.09.016.
 • PANOVSKÝ, R., PLEVA, M., FEITOVÁ, V., et al. Left atrium assessment: the evolving role of MRI. Journal of Cardiovascular Medicine. 2015, 16(10), 671-80.
 • PANOVSKÝ, R., BOROVA, J., PLEVA, M., et al. The unique value of cardiovascular magnetic resonance in patients with suspected acute coronary syndrome and culprit-free coronary angiograms. BMC Cardiovascular disorders. 2017, 17(1), 170.
 • PANOVSKÝ, R., PEŠL, M., HOLEČEK, T., et al. Cardiac profile of the Czech population of Duchenne muscular dystrophy patients: a cardiovascular magnetic resonance study with T1 mapping. Orphanet J Rare Dis 2019: 14:10.

Další vybrané výsledky

 • Cardiovascular magnetic resonance provided a powerful incremental diagnostic value in the cohort of patients with suspected acute coronary syndrome and unobstructed coronary arteries. The CMR is highly recommended to be incorporated as an inalienable part of the diagnostic algorithms in these patients.