KLINICKO-FARMAKOLOGICKÁ JEDNOTKA

Klinické studie – bezpečnost léčiva je to nejdůležitější!

MVDr. Ing. Václav Trojan, Ph.D.

Zaměření výzkumu
Klinicko-farmakologická jednotka (CPU) je certifikovaná jednotka pracující podle ISO 9001, GCP a národní legislativy. Provádí klinické zkoušky s farmaceutiky nebo zdravotnickými prostředky (fáze I., II., III. A IV.). Hlavními zájmy jsou farmakokinetika (PK) a farmakodynamika (PD) léčiva a jeho raná fáze vývoje. V této oblasti CPU realizuje sponzorovaná i akademická studia. Jsme schopni testovat látky na bázi GMO. Nejnovější akademická studie měla za cíl studovat vliv různých forem aplikace léků používaných na jednotce intenzivní péče během aplikací nasogastrické trubice (NGT). Jedním z témat CPU je manipulace a monitorování sepse na jednotce intenzivní péče. Další studijní témata jsou z oblasti revmatologie (I. fáze), gastroenterologie (2. fáze), diabetologie (1. fáze) a onkologie (I. fáze). Jako důležitý krok k zajištění klinických studií IIT připravuje jednotka vlastní protokoly. CPU od roku 2019 vyvíjí klinický výzkum konopí jako první centrum v České republice. Pěstování konopí a výroba léčiv má certifikaci GMP a GACP.

Cíle výzkumu

 • Změnit Pk / Pd drog primárně u kriticky nemocných.
 • Zlepšit výsledky perioperační péče u vysoce rizikových pacientů.
 • Pěstovat lékařské konopí podle standardu GMP.
 • Produkovat nové formy konopí v nemocničních lékárnách.
 • Studovat vliv konopí na pacienty (současný / nový).
 • Studovat a potvrdit bezpečnost konopných produktů.
 • Smluvní výzkum.

Hlavní partneři

 • Masarykův onkologický ústav, Brno, Česká republika Thomayerova nemocnice, Praha, Česká republika, Masarykova univerzita Brno, Česká republika
 • Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Brno, Česká republika

Nabízené služby a odborné znalosti

 • Kompletní servis pro provádění klinických hodnocení
 • Pk / Pd různých léků u různých skupin pacientů a nemocí
 • Sepse u kriticky nemocných
 • Monitorování hemodynamiky (invazivní a neinvazivní)
 • Vhodné podmínky pro testování GMO látek.

Top publikace

 • Zvonicek, V., Jurak, P., Halamek, J., Kruzliak, P., Vondra, V., Leinveber, P., Cundrle, I., Pavlik, M., Suk, P., Sramek, V. The impact of sedation on pulse pressure variation. Australian Critical Care. 2015, 28(4), 203-207.
 • Ruzsikova, A., Souckova, L., Suk, P., Opatrilova, R., Kejdusova, M., Sramek, V., Quantitative analysis of drug losses administered via nasogastric tube – In vitro study. International Journal of Pharmaceutics. 2015, 478 (1), 368-371.
 • Rautanen, A., Mills, T. C., Gordon, A. C., Hutton, P., Steffens, M., Nuamah, R., Chiche, J.-D., Parks, T., Chapman, S. J., Davenport, E. E., Elliott, K. S., Bion, J., Lichtner, P., Meitinger, T., Wienker, T. F., Caulfield, M. J., Mein, C., Bloos, F., Bobek, I., Cotogni, P., Sramek, V., Sarapuu, S., Kobilay, M., Ranieri, V. M., Rello, J., Sirgo, G., Weiss, Y. G., Russwurm, S., Schneider, E. M., Reinhart, K., Holloway, P. A. H.,Knight, J. C., Garrard, C. S., Russell, J. A., Walley, K. R., Stueber, F., Hill, A. V. S., Hinds, C. J., Investigators, E.-E. G., Genome-wide association study of survival from sepsis due to pneumonia: an observational cohort study. Lancet Respiratory Medicine. 2015, 3 (1), 53-60.
 • Cundrle, I., Jr., Sramek, V., Pavlik, M., Suk, P., Radouskova, I., Zvonicek, V., Temperature corrected thromboelastography in hypothermia. Is it necessary? European Journal of Anaesthesiology. 2013, 30 (2), 85-89.
 • Souckova, L.,Opatrilova, R., Suk, P., Cundrle, I., Jr., Pavlik, M., Zvonicek, V., Hlinomaz, O., Sramek, V., Impaired bioavailability and antiplatelet effect of high-dose clopidogrel in patients after cardiopulmonary resuscitation (CPR). European Journal of Clinical Pharmacology. 2013, 69 (3), 309-317.

Další vybrané výsledky

 • Clopidogrel is not absorbed in cardiac patients after CPR (see publ. Součková et al. 2013)
 • There are significant losses of the drugs given via NGT. Losses are dependent on the method of preparation/application (see publ. Zvoníček et al. 2015)
 • CVVH with citrate anticoagulation is feasible for the treatment of hypercalcemia with AKI (see publ. Šrámek et al. 1998)