NONINVASIVE CARDIAC

IMAGING – CMR

doc. MUDr. Roman Panovský, Ph.D.

Zaměření výzkumu

Výzkumný tým NCI-CMR se zaměřuje na vývoj nových protokolů zobrazování srdce a identifikaci nových zobrazovacích biomarkerů pro predikci časné dysfunkce myokardu. Hlavním cílem je zlepšit neinvazivní diagnostiku časných forem onemocnění myokardu přispívajících zejména k srdečnímu selhání. Včasná a přesná diagnostika dysfunkce myokardu a strukturálních abnormalit, o nichž je známo, že předcházejí rozvoji manifestního symptomatického srdečního selhání, může přinést řadu potenciálních výhod a může vést k lepší krátkodobé i dlouhodobé prognóze pacientů, snížení morbidity a mortality pacientů, zlepšení kvality jejich života a potenciální úspoře veřejných zdrojů.

Cíle výzkumu

  • Testování nového protokolu CMR pro zlepšení časné detekce poškození myokardu u pacientů s Duchennovou a Beckerovou svalovou dystrofií.
  • Prokázat, že CMR může odhalit vyšší prevalenci a časnější stádia postižení srdce u pacientů se sarkoidózou ve srovnání s běžně používanými metodami.
  • Najít nové CMR a laboratorní markery pro diagnostiku kardiotoxicity u onkologické skupiny pacientů po kardiotoxické chemoterapii.

Vybrané publikace

  • MELUZÍN, J., JANOUŠEK, J., MAYER, J., GROCH, L., HORNACEK, I., HLINOMAZ, O., KALA, P., PANOVSKÝ, R., et al. Three-, 6-, and 12-month results of autologous transplantation of mononuclear bone marrow cells in patients with acute myocardial infarction. International Journal of Cardiology. 2008; 128(2):185-192.
  • PANOVSKÝ, R., PLEVA, M., FEITOVÁ, V., et al. The Prognostic Impact of Myocardial Late Gadolinium Enhancement. Cardiology in Review. 2014, 22(3), 128-139.
  • PANOVSKÝ, R., PLEVA, M., FEITOVÁ, V., et al. Left atrium assessment: the evolving role of MRI. Journal of Cardiovascular Medicine. 2015, 16(10), 671-80.
  • PANOVSKÝ, R., BOROVA, J., PLEVA, M., et al. The unique value of cardiovascular magnetic resonance in patients with suspected acute coronary syndrome and culprit-free coronary angiograms. BMC Cardiovascular disorders. 2017, 17(1), 170.
  • PANOVSKÝ, R., PEŠL, M., HOLEČEK, T., et al. Cardiac profile of the Czech population of Duchenne muscular dystrophy patients: a cardiovascular magnetic resonance study with T1 mapping. Orphanet J Rare Dis 2019: 14:10.
  • PANOVSKÝ, R., DOUBKOVÁ, M., HOLEČEK, T., et al. Myocardial T1 mapping using SMART1Map and MOLLI mapping in asymptomatic patients with recent extracardiac sarcoidosis. NMR in Biomedicine. 2020;e4388. https://doi.org/10.1002/nbm.4388

Další vybrané výsledky

  • Kardiovaskulární magnetická rezonance poskytla v kohortě pacientů s podezřením na akutní koronární syndrom a nezúženými koronárními tepnami silnou přírůstkovou diagnostickou hodnotu. U těchto pacientů se doporučuje zařadit CMR jako neodmyslitelnou součást diagnostických algoritmů.