NUKLEÁRNÍ KARDIOLOGIE

Zobrazením srdce k lepší péči

doc. MUDr. Vladimír Kincl, Ph.D.

Zaměření výzkumu
Tým nukleární kardiologie a srdečního CT (NCT) je vybaven kamerou SPECT kadmium-zinek-telurid. NCT se zaměřuje na nové zobrazovací protokoly, které v jaderné kardiologii používají techniku ​​kadmium-zinek-telurid. Tým úspěšně otestoval a publikoval proveditelnost protokolu perfúze myokardu s nízkou dávkou pomocí 201-thalia. Další výzkum je nyní zaměřen na diagnostické a prognostické ověření tohoto protokolu s nízkou dávkou. Tým také plánuje zahájit zobrazování sympatické inervace myokardu pomocí 123-jodu u pacientů s arytmiemi a provádět multimodální zobrazování životaschopnosti myokardu ve spolupráci s týmem Kardiovaskulární magnetické rezonance. Sleduje také srdeční postižení u extrakardiálních onemocnění, např. Parkinsonova choroba, Duchennovy svalové dystrofie a sarkoidózy.

Cíle výzkumu

 • Vývoj a testování nízkých dávek zobrazovacích protokolů v nukleární kardiologii.
 • Zlepšení zobrazovacích protokolů používaných pro hodnocení a kvantifikaci ischemie myokardu.
 • Zobrazovací protokoly u pacientů s arytmiemi
 • Detekce pozdních kardiotoxických účinků u pacientů, kteří byli v dětství léčeni na rakovinu
 • Subklinické poškození srdečních funkcí u nosičů genů pro DMD.
 • Porucha srdečních funkcí u pacientů s Parkinsonovou chorobou.

Top publikace

 • KAMÍNEK, M., METELKOVA, I., BUDIKOVA, M., KORANDA, P., HENZLOVA, L., HAVEL, M., SOVOVA, E., KINCL, V. Diagnosis of high-risk patients with multivessel coronary artery disease by combined cardiac gated SPET imaging and coronary calcium score. Hellenic Journal of Nuclear Medicine. 2015; 18(1), 31-34.
 • KINCL, V., MÁCHAL, J., DROZDOVÁ, A., PANOVSKÝ, R., VAŠKŮ, A. The Relation between eNOS -786 C/T, 4 a/b, MMP-13 rs640198 G/T, Eotaxin 426 C/T, -384 A/G, and 67 G/A Polymorphisms and Long-Term Outcome in Patients with Coronary Artery Disease. Disease Markers. 2015; 2015(2015), 232048.
 • KINCL, V., FEITOVÁ, V., PANOVSKÝ, R., ŠTĚPÁNOVÁ, R. Assessment of the severity of acute pulmonary embolism using CT pulmonary angiography parameters. Biomedical papers. 2015; 159(2), 259-265.
 • KINCL, V., KAMÍNEK, M., VAŠINA, J., PANOVSKÝ, R., HAVEL, M. Feasibility of ultra low-dose thallium stress-redistribution protocol including prone imaging in obese patients using CZT camera. International Journal of Cardiovascular Imaging. 2016; 32(9), 1463-1469.
 • Bednárová V, Kincl V, Kamínek M, Vašina J, Panovský R, Máchal J. The prognostic value of ultra low-dose thallium myocardial perfusion protocol using CZT SPECT The International Journal of Cardiovascular Imaging, 35(6), 1163-1167

Další vybrané výsledky

 • The Nuclear Cardiology and Cardiac CT group has published the feasibility of ultra low-dose thallium protocol of myocardial perfusion. The administered activity was 0.5MBq per kg of body weight, which is the lowest activity described so far. The prognostic value of this protocol and comparison with magnetic resonance in cardiac volumes and ejection fraction measurement was also succesfully published.