SPÁNKOVÁ MEDICÍNA

Snadné dýchání – dobrý spánek

prof. MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D.

 • Publikace: Ludka O, Štěpánová R, Vyskočilová M, Galková L, Mikolášková M, Bělehrad M, Košťálová J, Mihalová Z, Drozdová A, Hlasenský J, Gacik M, Pudilová L, Mikušová T, Fischerová B, Sert-Kuniyoshi F, Somers VK, Špinar J, Kára T. Sleep apnea prevalence in acute myocardial infarction – The Sleep Apnea in Post-acute Myocardial Infarction Patients (SAPAMI) Study. International journal of cardiology 2014;176:13-19
 • Organizace kongresů: V roce 2017 se v Praze konal Světový spánkový kongres, který organizovala World Sleep Society a předsedou místního organizačního výboru byl prof. Ludka. Ludka byl také spolupředsedou kongresového technologického výboru.
 • Kontrahovaný výzkum: Honeywell, Aerospace Divison – vývoj nové technologie pro sledování a hodnocení stavu bdělosti pilota s využitím v letectví.

Zaměření výzkumu

Tým Spánková medicína (SMED) plánuje zahájit tři zásadní výzkumné studie týkající se hodnocení role léčby spánkové apnoe, prognózy pacientů po infarktu myokardu a prevence náhlé srdeční smrti a recidivy fibrilace síní. Důležitou součástí aktivit týmu SMED bude průběžná analýza dat z projektů, kde již byl dokončen zápis pacientů. Tímto způsobem můžeme vyhodnotit rostoucí příležitost identifikovat závažné rizikové faktory a eliminovat je pomocí odpovídající terapie. Výzkumný tým SMED by rád založil jedno z prvních center schopných monitorovat frekvenci a vhodné využívání technologií pro léčbu spánkové apnoe. Centrum telemonitoringu bude zřízeno jako nedílná součást současného Kardiovaskulárního centra výzkumu spánku a jeho podpora bude mít zásadní význam pro zlepšení spolehlivosti výsledků výše popsaných studií výzkumu spánku.

Cíle výzkumu

 • Charakterizovat roli spánkové apnoe a její léčby při infarktu myokardu, srdečním selhání, náhlé srdeční smrti a fibrilaci síní.
 • Elucidovat patofyziologické mechanismy, které jsou základem spánkové apnoe.
 • Vyhodnotit vztah mezi spánkovou apnoe a metabolickými poruchami.

Hlavní partneři

 • Charité – Universitätsmedizin Berlin, Berlín, Německo
 • Milánská univerzita, Milán, Itálie
 • Mayo Clinic, Rochester, USA

Nabízené služby a odborné znalosti

 • Plně funkční spánková laboratoř certifikovaná Českou společností pro výzkum spánku a spánkové medicíny a také certifikována jako výzkumné centrum Evropskou společností pro výzkum spánku.
 • Polygrafie a manuální nebo automatická titrace terapie tlakovým tlakem v dýchacích cestách (CPAP, BiPAP, ASV, AVAPS atd.).
 • Plná polysomnografie.

Top publikace

 • KONEČNÝ, T., GESKE, J., LUDKA, O., ORBAN, M., BRADY, P., ABUDIAB, M., ALBUQUERQUE, F., PLACEK, A., KÁRA, T., SAHAKYAN, K., GERSH, B., TAJIK, A., ALLISON, T., OMMEN, S., SOMERS, V. Decreased Exercise Capacity and Sleep Disordered Breathing in Patients with Hypertrophic Cardiomyopathy. Chest. 2015, 147(6), 1574-1581.
 • LUDKA, O., ŠTĚPÁNOVÁ, R., VYSKOČILOVÁ, M., GALKOVÁ, L., MIKOLÁŠKOVÁ, M., BĚLEHRAD, M., KOŠŤÁLOVÁ, J., MIHALOVÁ, Z., DROZDOVÁ, A., HLÁSENSKÝ, J., GACIK, M., PUDILOVÁ, l., MIKUŠOVÁ, T., FISCHEROVÁ, B., SERT-KUNIYOSHI, F., SOMERS, V., ŠPINAR, J., KÁRA, T. Sleep apnea prevalence in acute myocardial infarction – The Sleep Apnea in Post-acute Myocardial Infarction Patients (SAPAMI) Study. International Journal of Cardiology. 2014, 176(1), 13-19.
 • KONEČNÝ, T., SOMERS, V. Sleep-Disordered Breathing in Hypertrophic Cardiomyopathy: Challenges and Opportunities. Chest. 2014, 146(1), 228-34.
 • ČUNDRLE, I., SOMERS, V., JOHNSON, B., SCOTT, C., OLSON, L. Exercise End-Tidal Carbon Dioxide Predicts Central Sleep Apnea in Heart Failure Patients. Chest. 2015, 147(6), 1566-1573.
 • ČUNDRLE, I., SOMERS, V., SINGH, P., JOHNSON, B., SCOTT, C., VAN DER WALT, C., OLSON, L. Leptin Deficiency Promotes Central Sleep Apnea in Patients With Heart Failure. Chest. 2014, 145(1), 72-78.

Další vybrané výsledky

This research group detected a high prevalence of previously undiagnosed SA in acute myocardial infarction patients. In this population, peak occurrence of MI onset was between 6 AM and noon in SA patients, similar to what is observed in the general population. Considering that this is a group at high risk for heart failure, fatal arrhythmia, recurrent MI and sudden death, treatment of SA may provide an important strategy for secondary prevention. Whether treating SA reduces post-MI morbidity and mortality awaits the findings of randomized controlled trials.