CEREBROVASKULÁRNÍ VÝZKUMNÝ TÝM

prof. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D.

Zaměření výzkumu
Mezi výzkumné aktivity Cerebrovaskulárního výzkumného týmu (STR) patří vývoj a implementace inovativních metod pro hodnocení, léčbu a prevenci akutní ischemické cévní mozkové příhody. Portfolio výzkumu je navrženo napříč translační osou od základní vědy po klinický výzkum a prováděcí výzkum. Důraz je kladen na translační přístup tak, aby znalosti získané základním výzkumem byly aplikovány a testovány v klinické praxi a poté převedeny do systému zdravotní péče a populace.

Cíle výzkumu

 • Výzkum implementace průkazně účinné léčby.
 • Vývoj in vitro a animálních modelů pro cévní mozkovou příhodu k testování nové diagnostiky (např. Základní zobrazování trombu) a terapeutických strategií (např. Nové metody rekanalizace).
 • Identifikace lepších metod povědomí o cévní mozkové příhodě, včetně programu povědomí o cévní mozkové příhodě u dětí.

Hlavní partneři

 • European Stroke Organisation, Switzerland, Švýcarsko
 • Iniciativa ANGELS, Celosvětový projekt podpory léčby mrtvice, Německo
 • University of Calgary, Kanada
 • Síť center pro léčbu mrtvice ve střední a východní Evropě

Nabízené služby a odborné znalosti

 • Výcvik a metodika simulace – je určena pro týmy s mozkovou příhodou a odborníky na mozkovou mrtvici.
 • Systémové inženýrství / vývoj softwaru a správa dat.
 • Preklinický výzkum: vysoce sofistikované modely toku in vitro a malé animální modely mrtvice.
 • Webová platforma pro vzdělávání dětí a laické veřejnosti v mozkové mrtvici.
 • Koordinace klinických hodnocení.

Top publikace

 1. HART, R., SHARMA, M., MUNDL, H., KASNER, S., BANGDIWALA, S., BERKOWITZ, S., SWAMINATHAN, B., LAVADOS, P., WANG, Y., WANG, Y., DAVALOS, A., SHAMALOV, N., MIKULÍK, R. et al. Rivaroxaban for Stroke Prevention after Embolic Stroke of Undetermined Source. New England Journal of Medicine. 2018, 378(23), 2191-2201. ISSN 0028-4793. IF 70.670.
 2. MENON, B., AL-AJLAN, F., NAJM, M., PUIG, J., CASTELLANOS, M., DOWLATSHAHI, D., CALLEJA, A., SOHN, S., AHN, S., POPPE, A., MIKULÍK, R. et al. Association of Clinical, Imaging, and Thrombus Characteristics with Recanalization of Visible Intracranial Occlusion in Patients with Acute Ischemic Stroke. JAMA. 2018, 320(10), 1017-1026. ISSN 0098-7484. IF 51.273.
 3. ALEXANDROV, AV., KOHRMANN, M., SOINNE, L., TSIVGOULIS, G., BARRETO, AD., DEMCHUK, AM., SHARMA, VK., MIKULÍK, R. et al. Safety and efficacy of sonothrombolysis for acute ischaemic stroke: a multicentre, double-blind, phase 3, randomised controlled trial. Lancet Neurology. 2019, 18(4), 338-347. ISSN 1474-4422. IF 28.755.
 4. Mikulík R, Eckstein J, Pearce LA, Mundl H, Rudilosso S, Olavarría VV, Shoamanesh A, Chamorro Á, Martí-Fàbregas J, Veltkamp R, Öztürk Ş, Tatlisumak T, Peacock WF, Berkowitz SD, Connolly SJ, Hart RG. Frequency and Predictors of Major Bleeding in Patients With Embolic Strokes of Undetermined Source: NAVIGATE-ESUS Trial. Stroke 2020, July; 51:2139–2147.
 5. Mikulik R, Caso V, Bornstein NM, Svobodova V, Pezzella FR, Grecu A, Simsic S, Gdovinova Z, Czlonkowska A, Mishchenko TS, Flomin Y, Milanov IG, Andonova S, Tiu C, Arsovska A, Budincevic H, Groppa SA, Bereczki D, Korv J, Kharitonova T, Vosko MR. Enhancing and accelerating stroke treatment in Eastern European region: Methods and achievement of the ESO EAST program. Eur Stroke J 2020; Jun;5(2):204-212. (published online Jan 20,2020)
 6. Volny, O.; Krajina, A.; Belaskova, S.; Bar, M.; Cimflova, P.; Herzig, R.; Sanak, D.; Tomek, A.; Kocher, M.; Rocek, M.; Padr, R.; Cihlar, F.; Nevsimalova, M.; Jurak, L.; Havlicek, R.; Kovar, M.; Sevcik, P.; Rohan, V.; Fiksa, J.; Menon, BK.; Mikulik, R. Mechanical thrombectomy performs similarly in real world practice: a 2016 nationwide study from the Czech Republic. JOURNAL OF NEUROINTERVENTIONAL SURGERY 2018, 10 (8), 741-745.

Další vybrané výsledky

Cerebrovaskulární výzkumný tým vyvinul inovativní platformy pro vyhodnocování údajů o kvalitě péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou (RES-Q) a pro vzdělávání a testování školních dětí v oblasti cévních mozkových příhod (HOBIT). V současné době je k dispozici pokročilá databáze lékařských zobrazovacích metod pro cévní mozkové příhody, jakož i další výzkumné iniciativy založené na registrech.

Vysoce sofistikované 3D flow modely in vitro pro testování nových rekanalizačních metod.