CEREBROVASKULÁRNÍ VÝZKUMNÝ TÝM

prof. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D.

Zaměření výzkumu
Mezi výzkumné aktivity Cerebrovaskulárního výzkumného týmu (STR) patří vývoj a implementace inovativních metod pro hodnocení, léčbu a prevenci akutní ischemické cévní mozkové příhody. Portfolio výzkumu je navrženo napříč translační osou od základní vědy po klinický výzkum a prováděcí výzkum. Důraz je kladen na translační přístup tak, aby znalosti získané základním výzkumem byly aplikovány a testovány v klinické praxi a poté převedeny do systému zdravotní péče a populace.

Cíle výzkumu

 • Výzkum implementace průkazně účinné léčby.
 • Vývoj in vitro a animálních modelů pro cévní mozkovou příhodu k testování nové diagnostiky (např. Základní zobrazování trombu) a terapeutických strategií (např. Nové metody rekanalizace).
 • Identifikace lepších metod povědomí o cévní mozkové příhodě, včetně programu povědomí o cévní mozkové příhodě u dětí.

Hlavní partneři

 • European Stroke Organisation, Switzerland, Švýcarsko
 • Iniciativa ANGELS, Celosvětový projekt podpory léčby mrtvice, Německo
 • University of Calgary, Kanada
 • Mayo Clinic, Rochester, USA

Nabízené služby a odborné znalosti

 • Výcvik a metodika simulace – je určena pro týmy s mozkovou příhodou a odborníky na mozkovou mrtvici.
 • Systémové inženýrství / vývoj softwaru a správa dat.
 • Preklinický výzkum: vysoce sofistikované modely toku in vitro a malé animální modely mrtvice.
 • Webová platforma pro vzdělávání dětí a laické veřejnosti v mozkové mrtvici.
 • Koordinace klinických hodnocení.

Top publikace

 1. HART, R., SHARMA, M., MUNDL, H., KASNER, S., BANGDIWALA, S., BERKOWITZ, S., SWAMINATHAN, B., LAVADOS, P., WANG, Y., WANG, Y., DAVALOS, A., SHAMALOV, N., MIKULÍK, R. et al. Rivaroxaban for Stroke Prevention after Embolic Stroke of Undetermined Source. New England Journal of Medicine. 2018, 378(23), 2191-2201. ISSN 0028-4793. IF 70.670.
 2. MENON, B., AL-AJLAN, F., NAJM, M., PUIG, J., CASTELLANOS, M., DOWLATSHAHI, D., CALLEJA, A., SOHN, S., AHN, S., POPPE, A., MIKULÍK, R. et al. Association of Clinical, Imaging, and Thrombus Characteristics with Recanalization of Visible Intracranial Occlusion in Patients with Acute Ischemic Stroke. JAMA. 2018, 320(10), 1017-1026. ISSN 0098-7484. IF 51.273.
 3. ALEXANDROV, AV., KOHRMANN, M., SOINNE, L., TSIVGOULIS, G., BARRETO, AD., DEMCHUK, AM., SHARMA, VK., MIKULÍK, R. et al. Safety and efficacy of sonothrombolysis for acute ischaemic stroke: a multicentre, double-blind, phase 3, randomised controlled trial. Lancet Neurology. 2019, 18(4), 338-347. ISSN 1474-4422. IF 28.755.
 4. Mikulík R, Eckstein J, Pearce LA, Mundl H, Rudilosso S, Olavarría VV, Shoamanesh A, Chamorro Á, Martí-Fàbregas J, Veltkamp R, Öztürk Ş, Tatlisumak T, Peacock WF, Berkowitz SD, Connolly SJ, Hart RG. Frequency and Predictors of Major Bleeding in Patients With Embolic Strokes of Undetermined Source: NAVIGATE-ESUS Trial. Stroke 2020, July; 51:2139–2147.

Další vybrané výsledky

The Stroke Research Group has developed innovative platorms for evaluating stroke care quality data (RES-Q), as well as for providing education and testing to school children about stroke (HOBIT). Currently, an advanced medical imaging database for stroke, as well as other registry based research initatives.

Highly sophisticated in vitro 3D flow models for testing new recanalization methods.