MOLEKULÁRNÍ KONTROLA BUNĚČNÉ SIGNALIZACE

Dr. Jaeyoung Shin

Zaměření výzkumu
Tématem výzkumu je molekulární kontrola signalizace u rakoviny spojené se stárnutím. Při studiu molekul signální transdukce je vědeckým zájmem porozumět mechanizmu molekulární signalizace, který řídí základní buněčné procesy, jako je buněčná smrt / přežití, migrace a buněčná diferenciace. Tento projekt konkrétně přidal mitochondrie a stárnutí. Komplexní analýza těchto signalizací MAP kinázy (MAPK) důležitý pohled na molekulární mechanismy podílející se na vývoji rakoviny. Po pochopení signalizace MAPK by náš tým měl být schopen vyvinout inovativní terapeutické koncepty, které nám umožní napadnout nádorové buňky. Mechanistické porozumění získané z těchto studií zlepší diagnostiku, povede k vývoji léčebných strategií k zastavení invaze v premaligním stadiu, a tak zabrání nadměrné léčbě pacientů.

Cíle výzkumu

• Dráhy RAF / MEK / ERK řízené proteinovými kinázami se účastní iniciačních a progresivních forem rakoviny.

• Aby se zajistilo porozumění rakovině spojené se stárnutím, měly by být vyvinuty nové terapeutické možnosti geneze nádoru.

• Vývoj a implementace strategie biomarkerů pro onkologické klinické studie.

• Zkoumání dopadu 3D organoidní buněčné kultury na cílenou terapeutickou odezvu a aktivitu signální dráhy MAPK za účelem identifikace potenciálních cílů pro zlepšení terapeutické odezvy.

Hlavní partneři

• Masarykův onkologický stav, Brno

• Cell Signaling and Targeted Therapy Research Group at UIT The Arctic University of Norway

• Natural Science group at Dankook University in Korea

Nabízené služby a odborné znalosti

• Pokročilý imunoblot.

• 3-dimenzionální modely primární nádorové tkáně.

• knihovna shRNA celého lidskému genomu.

• knock-in gen založený na CRISPR.

Top publikace

1. Murali A, Jaeyoung Shin, Yurugi H, Krishnan A, Akutsu M, Carpy A, Macek B, Rajalingam K. (2017) Ubiquitin-dependent regulation of Cdc42 by XIAP. Cell Death Dis. 29;8(6):e2900

2.  Jaeyoung Shin, Thomas Kubin, Marcus Krüger, Sawa Kostin, Jochen Pöling, Ulf Rapp and Thomas Braun. (2016) BRAF activates PAX3 to control muscle precursor cell migration during forelimb muscle development. eLIFE, 1;5. pii:e18351

3. Jochen Pöling, Praveen Gajawada, Manfred Richter, Holger Lörchner, Viktoria Polyakova, Sawa Kostin, Jaeyoung Shin, Astrid Wietelmann, Thomas Böttger, Thomas Kubin and Thomas Braun. (2014) Therapeutic targeting of the oncostatin M receptor-β prevents inflammatory heart failure. Basic Res Cardiol, 109 (1):396

4. Jaeyoung Shin, Hanjoong Jo, Heonyong Park. (2006) Caveolin-1 is transiently dephosphorylated by shear stress-activated protein tyrosine phosphatase mu. Biochemical and Biophysical Research Communications, 339:3, 737-741

5. Jaeyoung Shin, Jongmin Kim, Byungkyu Ryu, Sung-Gil Chi and Heonyong Park. (2006) Caveolin-1 Is Associated with VCAM-1 Dependent Adhesion of Gastric Cancer Cells to Endothelial Cells. Cellular Physiology and Biochemistry, 17, 211-220