V této sekci naleznete nabídku kurzů z různých oblastí a témat vzdělávání, které aktuálně organizujeme pro zaměstnance.

Veškeré kurzy respektují princip celoživotního vzdělávání, neboť jednotlivá témata lze na sebe vhodně navazovat podle aktuální potřeby zaměstnanců. Záleží na tom, které kompetence chcete rozvíjet a jakým směrem zaměříte Váš osobní a profesní rozvoj.

V současné chvíli připravujeme kurzy z oblasti etiky výzkumu, GDPR, popularizace výzkumu, rozvoje manažerských dovedností, pracovněprávních povinností vedoucích a další.

Pokud v naší nabídce nenajdete kurz, o kterém se domníváte, že by měl být její součástí a o který by mělo zájem více zaměstnanců, obraťte se na nás, rádi Vám pomůžeme.

U každého kurzu je zveřejněna informace:

  • do jaké oblasti spadá,
  • pro koho je kurz určen,
  • termín, kdy se uskuteční (pokud je již přesně stanoven)
  • v jaké délce a jaké formě se bude konat,
  • v jakém jazyce (zda v českém nebo anglickém),
  • zda kurz navazuje na jiný kurz či je součástí cyklu školení,
  • zda se jedná o interní kurz nebo o kurz, který organizujeme s externím lektorem či se jedná o kurz, ke kterému pouze zprostředkováváme nabídku,
  • o lektorovi
  • a anotaci kurzu.

Registrace všech nabízených kurzů je organizována přes REDCap a oddělení HR Development Vás následně po Vaší registraci bude kontaktovat s podrobnějšími informacemi.