Ochrana duševního vlastnictví

FAQ - často pokládané dotazy

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (dále jen FNUSA) uplatňuje právo k předmětům průmyslového vlastnictví zejména tehdy, pokud je předmět průmyslového vlastnictví pro FNUSA přínosný, tj. především je-li způsobilý k externímu komerčnímu využívání. O této skutečnosti rozhoduje Rada pro komercializaci, její stanovisko určí další nakládání s předmětem průmyslového vlastnictví. OTT vyrozumí původce o rozhodnutí o uplatnění práv a komunikuje s ním další postup.

Co je to vynález a co je technické řešení?
Kdo se v rámci FNUSA-ICRC stará o ochranu průmyslového vlastnictví?
Vytvořil/a jsem vynález nebo technické řešení jako zaměstnanec FNUSA. Jaký je následující postup?
Jak mám postupovat při vyplňování formuláře Oznámení o vzniku předmětu průmyslového vlastnictví?
Jak rozhoduje FNUSA o uplatnění práv k vynálezu či technickému řešení?
Jak lze ochránit vynález či technické řešení, k němuž se FNUSA rozhodla neuplatnit práva?
Mohu o vynálezu nebo technickém řešení vydávat publikace?
Jak dlouho je platná ochrana předmětů průmyslového vlastnictví?
Jak mám postupovat v případě, že chce někdo využívat průmyslové vlastnictví FNUSA? Mám v případě komerčního využití nárok na odměnu?
Kde získám podrobnější informace k ochraně průmyslového vlastnictví ve FNUSA?
Nahoru