Aktuálně - registrace na Partnerské fórum

Chci se zaregistrovat9. Partnerské fórum FNUSA-ICRC

CTM seminář pro veřejnost

9. Partnerské fórum FNUSA-ICRCregistrace

Týden mozku – satelitní akce v Brně!

Společná akce Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a jeho partnerských ústavů Akademie věd České republiky

Probíhá v prostorách Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC), budova B1, Pekařská 53, Brno (6. patro]

Týden mozku v Brně 11.-17.3.2019
Úterý 12. 3. 2019

Přednáška: Mrtvice? 4,5 hodiny – ne více!
Ing. Hana Pokorná, Cerebrovaskulární výzkumný tým FNUSA-ICRC
Úterý 12.3. 13:00-13:30
Místo: Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny Brně, budova B1, 6. patro, Pekařská 53, Brno

registrovat se

Cévní mozková příhoda, zkráceně CMP, mrtvice, nebo lidově šlak, je v Česku druhou nejčastější příčinou úmrtí. Přesto málokdo z nás ví, jak ji poznat a správně na ni reagovat. Přijďte se během půlhodiny dozvědět životně důležité informace, které možná jednou vám nebo vašemu blízkému pomohou v kritické situaci.

Přednáška: Jak mohou cévní modely pomoci zlepšit léčbu mozkové mrtvice
Mgr. Jan Víteček, Biofyzikální ústav AV ČR a výzkumný tým Inflammation FNUSA-ICRC
Úterý 12.3. 13:45-14:00
Místo: Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny Brně, budova B1, 6. patro, Pekařská 53, Brno

registrovat se

Při ischemické mozkové mrtvici dochází k uzavření některé z mozkových tepen krevní sraženinou. Prioritou je tedy odstranit krevní sraženinu a obnovit průtok krve. Může se tak dít pomocí katetru nebo prostřednictvím nitrožilní aplikace trombolytika. Trombolytická léčba, byť snadno proveditelná, má jistá omezení a je vynakládáno velké úsilí na její zlepšení. V tomto ohledu jsou velmi cenná data z klinických studií a experimentů na zvířatech, stejně jako data získaná pomocí laboratorních modelů. Právě laboratorní modely mohou poukázat na základní mechanizmy trombolýzy a obnovení průtoku v uzavřené tepně.

Přednáška: Vývoj nových terapeutik pro efektivní léčbu mozkové mrtvice
Mgr. Martin Toul, výzkumný tým Proteinové inženýrství FNUSA-ICRC a Masarykova univerzita
Úterý 12.3. 14:15-14:30
Místo: Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny Brně, budova B1, 6. patro, Pekařská 53, Brno

registrovat se

Kardiovaskulární choroby jsou nejčastější příčinou smrti, přičemž platí, že v důsledku této poruchy umírá na světě přibližně každý třetí člověk. Mozková mrtvice navíc patří k jedněm z nejčastějších ze všech kardiovaskulárních onemocnění, takže rozvoj nové efektivní léčby je naprosto kritický. Pojďme se společně podívat na to, co jsou tato léčiva zač a jakým způsobem je můžeme upravovat, aby byla pro lidstvo co nejpřínosnější. Lákají vás pojmy jako proteinové inženýrství nebo mutantní geny? A dovedete si představit, že takové pojmy mohou mít něco společného i se stavebnicí LEGO? Pak se vám tato oblast bude rozhodně líbit.

Přednáška: Stroke Brno – odhalte výzkum mrtvice v moravské metropoli
Belma Skender, Ph.D. MSc, Cerebrovaskulární výzkumný tým FNUSA-ICRC
Úterý 12.3. 14:45-15:00
Místo: Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Annv Brně, budova B1, 6. patro, Pekařská 53, Brno

registrovat se

Brno se v posledních letech stalo progresivní a prestižní metropolí v oblasti výzkumu. Některé brněnské instituce v čele s Mezinárodním centrem klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC) společně pracují na projektech, které posouvají možnosti diagnostiky a léčby mozkové mrtvice. Přijďte objevit aktivity clusteru „Stroke Brno“, včetně možnosti, jak se stát členem našeho týmu.

Doprovodná akce: Výzva ACT FAST
Ambasadoři Cerebrovaskulárního výzkumného týmu FNUSA-ICRC
Úterý 12.3. 12:30-16:00
Místo: Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny Brně, budova B1, 6. patro, Pekařská 53, Brno

Zapojte do boje proti mozkové mrtvici kdykoliv v průběhu roku! Díky výzvě ACT FAST to jde jednoduše a zábavně. Navštivte náš fotokoutek a pořiďte si snímek se speciálním žlutým balónkem, který je symbolem výzvy. Fotky sdílíme a sociálních sítích a informujeme tak o tom, že při mrtvici musíte jednat rychle = „act fast“. Pokud nás nestihnete navštívit osobně, zapojte se kdykoliv později – více na www.projekthobit.cz

Doprovodná akce – stánek: Stroke Brno – odhalte výzkum mrtvice v moravské metropoli
Belma Skender, Ph.D. MSc, Cerebrovaskulární výzkumný tým FNUSA-ICRC
Úterý 12.3. 12:30-16:00
Místo: Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Annv Brně, budova B1, 6. patro, Pekařská 53, Brno

Brno se v posledních letech stalo progresivní a prestižní metropolí v oblasti výzkumu. Některé brněnské instituce v čele s Mezinárodním centrem klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC) společně pracují na projektech, které posouvají možnosti diagnostiky a léčby mozkové mrtvice. Přijďte objevit aktivity clusteru „Stroke Brno“, včetně možnosti, jak se stát členem našeho týmu.

Středa 13. 3. 2019

Alzheimerova nemoc, co ji způsobuje a jak ji nedostat
MUDr. Kateřina Sheardová, výzkumný tým Dementia FNUSA-ICRC a Centrum pro poruchy paměti I. neurologické kliniky FN u sv. Anny v Brně a LF MU
Středa 13. 3. 13:30 -14:00
Místo: Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny Brně, budova B1, 6. patro, Pekařská 53, Brno

registrovat se

Poruchy paměti a významné zhoršování duševních schopností nepatří k normálnímu obrazu stárnutí. Příčinou těchto potíží může být počínající neurodegenerativní onemocnění, ale také nemoci, které jsou dobře léčitelné či ovlivnitelné. Proto je důležité, počínající poruchy paměti nepodceňovat a zavčas se nechat vyšetřit lékařem. Nejčastější příčinou poruch paměti, které vedou až k demenci, je Alzheimerova nemoc. Přestože patologické příznaky této nemoci byly popsány již v roce 1907 Aloisem Alzheimerem a Oskarem Fisherem, nemáme i přes intenzivní výzkum dosud léčbu, která by uměla onemocnění vyléčit nebo alespoň zastavit. V současné době máme k dispozici léky, které dočasně dokáží zlepšit či udržet paměťové schopnosti nemocného ovlivněním neuro-přenašeče acetylcholinu, který je u Alzheimerovy nemoci snížen.

Přednáška: Mindfulness a její význam pro prevenci neurodegenerativních onemocnění
MUDr. Rastislav Šumec, Ph.D., Výzkumný tým Demence FNUSA-ICRC a I. neurologická klinika FN u sv. Anny v Brně a LF MU
Středa 13.3. 14:00-14:30
Místo: Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny Brně, budova B1, 6. patro, Pekařská 53, Brno

registrovat se

V posledních letech neustále přibývá důkazů o příznivém efektu meditace mindfulness na mentální a fyzické aspekty zdraví. Mindfulness, neboli všímavost, je schopnost plně si uvědomovat to, co se odehrává kolem nás a v nás, bez toho abychom to hodnotili či měli impulzivní potřebu měnit to. Tato schopnost se kultivuje prostřednictvím mentálního tréninku, meditace, který již byl s úspěchem otestován u pacientů s depresí, úzkostí, závislostí, či chronickou bolestí. Mohla by ale všímavost zlepšit i kognitivní funkce, jakými jsou učení či paměť? Je schopna měnit hustotu či objem mozku? Mohla by hrát roli v prevenci vzniku neurodegenerativních onemocnění, jakými je třeba Alzheimerova nemoc? Neurovědné a psychologické studie již začaly odhalovat odpovědi i na tyto otázky.

Přednáška: Nové technologie pro léčbu epilepsie
Ing. Pavel Jurák, CSc., Ústav přístrojové techniky AV ČR a výzkumný tým Biomedicínské inženýrství FNUSA-ICRC
Středa 13.3. 14:30-15:00
Místo: Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny Brně, budova B1, 6. patro, Pekařská 53, Brno

registrovat se

Cílem současné medicíny je vyšší efektivita diagnostických metod a nižší zátěž pacienta. To platí dvojnásob u onemocnění mozku.  Mezi závažná a kvalitu života snižující onemocnění patří epilepsie, která nereaguje na lékovou léčbu. V současnosti u pacientů trpících touto chorobou probíhá složitý proces diagnostiky epileptický ložisek, na který navazuje chirurgická léčba. Jedná se o invazivní postup, který sebou přináší řadu rizik. V přednášce budou představeny nové technologie pro šetrnou léčbu epilepsie i vyhlídky do blízké budoucnosti.

Přednáška: Pokročilé zpracování elektrofyziologických dat v epileptologii
Ing. Mgr. Jan Cimbálník, PhD., výzkumný tým Biomedicínské inženýrství FNUSA-ICRC
Středa 13.3. 15:00-15:30
Místo: Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny Brně, budova B1, 6. patro, Pekařská 53, Brno

registrovat se

Epilepsie patří k nejčastějším neurologickým onemocněním mozku, kterým trpí zhruba 1% obyvatelstva. Moderní akviziční systémy pro záznam elektrické aktivity mozku otevírají cestu k novým diagnostickým a terapeutickým metodám. Množství a charakter dat generované těmito systémy vyžaduje nové přístupy automatického zpracování. Do tohoto oboru tak velmi rychle pronikají metody strojového učení a cloudových řešení, které umožňují přesněji určit epileptické ložiska, předpovídat záchvaty či upřesnit medikaci na základě aktuálního stavu pacientova mozku.

Button
Nahoru