Aktuálně - registrace na Partnerské fórum

Chci se zaregistrovat9. Partnerské fórum FNUSA-ICRC

CTM seminář pro veřejnost

9. Partnerské fórum FNUSA-ICRCregistrace

Týden mozku – satelitní akce v Brně!

Společná akce Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a jeho partnerských ústavů Akademie věd České republiky

Probíhá v prostorách Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC), budova B1, Pekařská 53, Brno (6. patro]

Týden mozku v Brně 11.-17.3.2019
Úterý 12. 3. 2019

Přednáška: Mrtvice? 4,5 hodiny – ne více!
Ing. Hana Pokorná, Cerebrovaskulární výzkumný tým FNUSA-ICRC
Úterý 12.3. 13:00-13:30
Místo: Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny Brně, budova B1, 6. patro, Pekařská 53, Brno

registrovat se

Cévní mozková příhoda, zkráceně CMP, mrtvice, nebo lidově šlak, je v Česku druhou nejčastější příčinou úmrtí. Přesto málokdo z nás ví, jak ji poznat a správně na ni reagovat. Přijďte se během půlhodiny dozvědět životně důležité informace, které možná jednou vám nebo vašemu blízkému pomohou v kritické situaci.

Přednáška: Jak mohou cévní modely pomoci zlepšit léčbu mozkové mrtvice
Mgr. Jan Víteček, Biofyzikální ústav AV ČR a výzkumný tým Inflammation FNUSA-ICRC
Úterý 12.3. 13:45-14:00
Místo: Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny Brně, budova B1, 6. patro, Pekařská 53, Brno

registrovat se

Při ischemické mozkové mrtvici dochází k uzavření některé z mozkových tepen krevní sraženinou. Prioritou je tedy odstranit krevní sraženinu a obnovit průtok krve. Může se tak dít pomocí katetru nebo prostřednictvím nitrožilní aplikace trombolytika. Trombolytická léčba, byť snadno proveditelná, má jistá omezení a je vynakládáno velké úsilí na její zlepšení. V tomto ohledu jsou velmi cenná data z klinických studií a experimentů na zvířatech, stejně jako data získaná pomocí laboratorních modelů. Právě laboratorní modely mohou poukázat na základní mechanizmy trombolýzy a obnovení průtoku v uzavřené tepně.

Přednáška: Vývoj nových terapeutik pro efektivní léčbu mozkové mrtvice
Mgr. Martin Toul, výzkumný tým Proteinové inženýrství FNUSA-ICRC a Masarykova univerzita
Úterý 12.3. 14:15-14:30
Místo: Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny Brně, budova B1, 6. patro, Pekařská 53, Brno

registrovat se

Kardiovaskulární choroby jsou nejčastější příčinou smrti, přičemž platí, že v důsledku této poruchy umírá na světě přibližně každý třetí člověk. Mozková mrtvice navíc patří k jedněm z nejčastějších ze všech kardiovaskulárních onemocnění, takže rozvoj nové efektivní léčby je naprosto kritický. Pojďme se společně podívat na to, co jsou tato léčiva zač a jakým způsobem je můžeme upravovat, aby byla pro lidstvo co nejpřínosnější. Lákají vás pojmy jako proteinové inženýrství nebo mutantní geny? A dovedete si představit, že takové pojmy mohou mít něco společného i se stavebnicí LEGO? Pak se vám tato oblast bude rozhodně líbit.

Přednáška: Stroke Brno – odhalte výzkum mrtvice v moravské metropoli
Belma Skender, Ph.D. MSc, Cerebrovaskulární výzkumný tým FNUSA-ICRC
Úterý 12.3. 14:45-15:00
Místo: Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Annv Brně, budova B1, 6. patro, Pekařská 53, Brno

registrovat se

Brno se v posledních letech stalo progresivní a prestižní metropolí v oblasti výzkumu. Některé brněnské instituce v čele s Mezinárodním centrem klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC) společně pracují na projektech, které posouvají možnosti diagnostiky a léčby mozkové mrtvice. Přijďte objevit aktivity clusteru „Stroke Brno“, včetně možnosti, jak se stát členem našeho týmu.

Doprovodná akce: Výzva ACT FAST
Ambasadoři Cerebrovaskulárního výzkumného týmu FNUSA-ICRC
Úterý 12.3. 12:30-16:00
Místo: Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny Brně, budova B1, 6. patro, Pekařská 53, Brno

Zapojte do boje proti mozkové mrtvici kdykoliv v průběhu roku! Díky výzvě ACT FAST to jde jednoduše a zábavně. Navštivte náš fotokoutek a pořiďte si snímek se speciálním žlutým balónkem, který je symbolem výzvy. Fotky sdílíme a sociálních sítích a informujeme tak o tom, že při mrtvici musíte jednat rychle = „act fast“. Pokud nás nestihnete navštívit osobně, zapojte se kdykoliv později – více na www.projekthobit.cz

Doprovodná akce – stánek: Stroke Brno – odhalte výzkum mrtvice v moravské metropoli
Belma Skender, Ph.D. MSc, Cerebrovaskulární výzkumný tým FNUSA-ICRC
Úterý 12.3. 12:30-16:00
Místo: Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Annv Brně, budova B1, 6. patro, Pekařská 53, Brno

Brno se v posledních letech stalo progresivní a prestižní metropolí v oblasti výzkumu. Některé brněnské instituce v čele s Mezinárodním centrem klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC) společně pracují na projektech, které posouvají možnosti diagnostiky a léčby mozkové mrtvice. Přijďte objevit aktivity clusteru „Stroke Brno“, včetně možnosti, jak se stát členem našeho týmu.

Středa 13. 3. 2019

Alzheimerova nemoc, co ji způsobuje a jak ji nedostat
MUDr. Kateřina Sheardová, výzkumný tým Dementia FNUSA-ICRC a Centrum pro poruchy paměti I. neurologické kliniky FN u sv. Anny v Brně a LF MU
Středa 13. 3. 13:30 -14:00
Místo: Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny Brně, budova B1, 6. patro, Pekařská 53, Brno

registrovat se

Poruchy paměti a významné zhoršování duševních schopností nepatří k normálnímu obrazu stárnutí. Příčinou těchto potíží může být počínající neurodegenerativní onemocnění, ale také nemoci, které jsou dobře léčitelné či ovlivnitelné. Proto je důležité, počínající poruchy paměti nepodceňovat a zavčas se nechat vyšetřit lékařem. Nejčastější příčinou poruch paměti, které vedou až k demenci, je Alzheimerova nemoc. Přestože patologické příznaky této nemoci byly popsány již v roce 1907 Aloisem Alzheimerem a Oskarem Fisherem, nemáme i přes intenzivní výzkum dosud léčbu, která by uměla onemocnění vyléčit nebo alespoň zastavit. V současné době máme k dispozici léky, které dočasně dokáží zlepšit či udržet paměťové schopnosti nemocného ovlivněním neuro-přenašeče acetylcholinu, který je u Alzheimerovy nemoci snížen.

Přednáška: Mindfulness a její význam pro prevenci neurodegenerativních onemocnění
MUDr. Rastislav Šumec, Ph.D., Výzkumný tým Demence FNUSA-ICRC a I. neurologická klinika FN u sv. Anny v Brně a LF MU
Středa 13.3. 14:00-14:30
Místo: Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny Brně, budova B1, 6. patro, Pekařská 53, Brno

registrovat se

V posledních letech neustále přibývá důkazů o příznivém efektu meditace mindfulness na mentální a fyzické aspekty zdraví. Mindfulness, neboli všímavost, je schopnost plně si uvědomovat to, co se odehrává kolem nás a v nás, bez toho abychom to hodnotili či měli impulzivní potřebu měnit to. Tato schopnost se kultivuje prostřednictvím mentálního tréninku, meditace, který již byl s úspěchem otestován u pacientů s depresí, úzkostí, závislostí, či chronickou bolestí. Mohla by ale všímavost zlepšit i kognitivní funkce, jakými jsou učení či paměť? Je schopna měnit hustotu či objem mozku? Mohla by hrát roli v prevenci vzniku neurodegenerativních onemocnění, jakými je třeba Alzheimerova nemoc? Neurovědné a psychologické studie již začaly odhalovat odpovědi i na tyto otázky.

Přednáška: Nové technologie pro léčbu epilepsie
Ing. Pavel Jurák, CSc., Ústav přístrojové techniky AV ČR a výzkumný tým Biomedicínské inženýrství FNUSA-ICRC
Středa 13.3. 14:30-15:00
Místo: Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny Brně, budova B1, 6. patro, Pekařská 53, Brno

registrovat se

Cílem současné medicíny je vyšší efektivita diagnostických metod a nižší zátěž pacienta. To platí dvojnásob u onemocnění mozku.  Mezi závažná a kvalitu života snižující onemocnění patří epilepsie, která nereaguje na lékovou léčbu. V současnosti u pacientů trpících touto chorobou probíhá složitý proces diagnostiky epileptický ložisek, na který navazuje chirurgická léčba. Jedná se o invazivní postup, který sebou přináší řadu rizik. V přednášce budou představeny nové technologie pro šetrnou léčbu epilepsie i vyhlídky do blízké budoucnosti.

Přednáška: Pokročilé zpracování elektrofyziologických dat v epileptologii
Ing. Mgr. Jan Cimbálník, PhD., výzkumný tým Biomedicínské inženýrství FNUSA-ICRC
Středa 13.3. 15:00-15:30
Místo: Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny Brně, budova B1, 6. patro, Pekařská 53, Brno

registrovat se

Epilepsie patří k nejčastějším neurologickým onemocněním mozku, kterým trpí zhruba 1% obyvatelstva. Moderní akviziční systémy pro záznam elektrické aktivity mozku otevírají cestu k novým diagnostickým a terapeutickým metodám. Množství a charakter dat generované těmito systémy vyžaduje nové přístupy automatického zpracování. Do tohoto oboru tak velmi rychle pronikají metody strojového učení a cloudových řešení, které umožňují přesněji určit epileptické ložiska, předpovídat záchvaty či upřesnit medikaci na základě aktuálního stavu pacientova mozku.

Button

VEŘEJNÉ PŘEDNÁŠKY

Watch this space for new events Připravujeme nové veřejné přednášky
Nahoru