Spánková laboratoř

Spánková laboratoř vyšetřuje pacienty s podezřením na syndrom spánkové apnoe, charakterizovaným jako porucha dýchání ve spánku, při které dochází k zástavám dechu.

Narůstající epidemie obezity v zemích EU je vzhledem ke svým závažným medicínským a socioekonomickým konsekvencím velkým rizikem pro zdravotnické systémy i ekonomiku jednotlivých zemí. Současně je obezita jedním z nejdůležitějších rizikových faktorů závažných kardiovaskulárních onemocnění, zejména ischemické choroby srdeční, hypertenze, srdečního selhání. Cílem tohoto podprogramu je studium významu rizikových faktorů, jako jsou poruchy dýchání v průběhu spánku nebo "spánkové apnoe", a jejich spojení s obezitou a dalšími kardiovaskulárními chorobami, včetně infarktu myokardu. Přesto, že poruchami dýchání ve spánku trpí až 20 % dospělé populace, doposud tato problematika byla v EU studována pouze okrajově. Je pravděpodobné, že včasná diagnóza spánkové apnoe by mohla výrazně snížit výskyt obezity a kardiovaskulárních onemocnění. Nedílnou součástí tohoto podprogramu je vývoj nových technologií, které umožní objasnění vazeb mezi kardiovaskulárním a centrálním nervovým systémem.

Spánková laboratoř FNUSA-ICRC funguje v rámci programu Kardiovaskulární a metabolická onemocnění (Cardio 4).

spankovalab