Novinky

FNUSA-ICRC studie cholesterol

24. 5. 2019

Osoby s kardiovaskulárním onemocněním (onemocněním srdce způsobeném aterosklerózou) nebo s vysokým rizikem jeho vzniku, které pro nesnášenlivost nemohou užívat léky na snížení hladiny cholesterolu, takzvané statiny, mají nyní možnost vyzkoušet jinou možnost léčby. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně jim nabízí možnost účasti ve studii CLEAR Outcomes, který má ověřit účinnost nově vyvíjeného léčivého přípravku.

Onemocnění srdce a cév (kardiovaskulární onemocnění) patří mezi nejčastější příčiny úmrtí ve všech zemích světa. V České republice jsou zodpovědné za více než polovinu všech úmrtí.  Příčiny vzniku a rozvoje těchto onemocnění mohou být různé, od dědičných dispozic, přes vysoký krevní tlak nebo cukrovku, po špatné stravování, kouření a nadměrnou konzumaci alkoholu. Odborníci však odhadují, že v téměř 90 % případů je možné vzniku a rozvoji kardiovaskulárních chorob zabránit včasnou prevencí. Ta může zahrnovat změnu životního stylu, více pohybu, zdravější stravování, nekouření, ale také léčbu některých onemocnění jako vysoký krevní tlak nebo diabetes (cukrovka).

Jedním z rizikových faktorů vzniku a rozvoje onemocnění srdce je vysoká hladina cholesterolu v krvi. Ten je v určitém množství pro naše tělo nepostradatelný, ale jeho nadbytek může vést k rozvoji aterosklerózy a srdečně-cévních komplikací. Jeho hladinu v krvi lze částečně ovlivnit úpravou stravovacích návyků, ale protože část cholesterolu si tělo vyrábí také samo, je pro snižování jeho vysoké hladiny často nutné používat léky zvané statiny. U malé části pacientů se však při léčbě statiny mohou objevit nežádoucí účinky, pro které je nutné tyto léky vysadit.

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně se proto zapojila do celosvětového projektu ClearOutcomes, jehož cílem je vyzkoušet nově vyvíjený léčivý přípravek ke snížení hladiny cholesterolu v krvi. Studie se na celém světě zúčastní více než 12 tisíc pacientů, kteří již nyní trpí srdečně-cévním onemocněním, nebo u nich existuje vysoké riziko vzniku tohoto onemocnění. Účast ve studii je pro účastníky zcela dobrovolná, studie byla schválená Etickou komisí FNUSA a účastníci budou hodnocený přípravek užívat pod dohledem zkušených lékařů a zdravotních sester. Před zahájením studie studijní tým u každého zájemce ověří, zda je pro něj účast na studii vhodná.

Studie je určena pro dospělé ve věku 18-85 let, kteří nemohou užívat pro nesnášenlivost některý ze základních léků ke snížení cholesterolu - statinů. Studie bude probíhat 5 let a účastníci do ní budou zapojeni na 2-5 roků. Jejich účast se bude skládat úvodního vyšetření, denního užívání hodnoceného přípravku, pravidelných návštěv studijního centra, telefonických rozhovorů se členem studijního týmu, a ze závěrečného vyšetření. Návštěvy ve studijním centru budou zahrnovat zdravotní prohlídky a testy jako například kontrola krevního tlaku a pulzu, vyšetření krve a moči, vyšetření EKG, nebo kontrolu celkového zdravotního stavu.
 
Zájemci o účast ve studii se mohou hlásit u studijní koordinátorky projektu Petře Kramárikové, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., telefon 543184075 nebo 734417097.

9. Partnerské fórum FNUSA-ICRC - Mikrobiotika

24. 5. 2019

V prostorách FNUSA-ICRC se 20. května uskutečnilo již 9. Partnerské fórum FNUSA-ICRC, které bylo tentokrát zaměřeno na problematiku fekální mikrobiomové terapie a její perspektivy. Setkání se zúčastnilo přes 30 účastníků ze zdravotnických zařízení, výzkumných center a firem, které se specializují na oblasti výroby, vývoje a výzkumu probiotik i prebiotik či výzkumu v oblasti analýzy mikrobiomu.

Fekální mikrobiomová terapie představuje terapeutický přenos stolice v nativní či zpracované formě od dárce k příjemci. Je prováděna za účelem léčby příjemce, vysoká účinnost je prokázána zvláště při problémech způsobených bakterií Clostridium difficilee. Dle nejnovějších studií je tato metoda však účinná také v řešení dalších onemocnění, jako jsou např. nespecifické střevní záněty, jak se mohli přesvědčit účastníci tohoto fóra.

MUDr. Lenka Vojtilová, Ph.D. z Kliniky infekčních chorob FN Brno na úvod seznámila posluchače se zkušenostmi s fekální mikrobiomovou terapií při léčbě právě klostridiové kolitidy a novými perspektivními indikacemi. Komplexní pohled na mikrobiální osídlení lidského těla a jeho vztah k lidskému zdraví představila Mgr. Lenka Micenková, Ph.D. z Masarykovy univerzity Brno v přednášce nazvané „Dynamika lidského mikrobiomu ve zdraví a v nemoci“.

Praktický pohled na tuto problematiku, konkrétně zkušenosti s použitím fekálních filtrátů při léčbě idiopatických střevních zánětů a pseudomembranózní kolitidě, prezentovala Mgr. Janette Čemická z Institutu prediktivní a personalizované medicíny v Bratislavě. Na závěr seznámil účastníky PharmDr. Aleš Franc, Ph.D. se způsoby enterického a kolonického podání léčiv a biologického materiálu.

Součástí Partnerského fóra bylo také seznámení přítomných s aktivitami FNUSA-ICRC a představení Oddělení klinických studií.

Partnerské fórum FNUSA-ICRC
FNUSA-ICRC návštěva v Mayo Clinic

21. 5. 2019

Minulý týden proběhlo v Rochesteru v americkém státě Minnesota výroční setkání spolupracovníků z našeho centra a Mayo Clinic. Tato setkání se konají vždy na jaře v USA a na podzim v Brně. Jejich cílem je informovat kolegy z ostatních výzkumných týmů o pokrocích ve výzkumu a hledat možnosti pro multidisciplinární spolupráci.

Spolupráce mezi FNUSA-ICRC a Mayo Clinic probíhá v 6 oblastech: výzkum mozkové mrtvice, kognitivních poruch, biomedicínské inženýrství, preventivní kardiologie, statistické metody a spánková medicína. V současné době je zahajována spolupráce v sedmé oblasti, v regenerativní medicíně.

Od formálního zahájení spolupráce v roce 2011 více než 160 pracovníků našeho centra absolvovalo studijní pobyt na Mayo Clinic a pracovníci Mayo Clinic navštívili Brno více než 80krát, aby se zúčastnili společných experimentů s našimi výzkumníky nebo přednesli veřejnou přednášku. Společné aktivity přinesly plody ve formě zhruba 160 společných vědeckých článků a amerického patentu na nový nástroj a metodu pro léčbu srdeční arytmie. Díky spolupráci s Mayo Clinic naši mladí vědci získali za prezentaci svého výzkumu 9 ocenění typu "mladý výzkumník roku" například od Americké kardiologické asociace nebo Alzheimerovské asociace.

Více informací například zde:
https://www.fnusa-icrc.org/cz/staz-zamestnance-fnusa-icrc-na-mayo-clinic-usa
https://iweb3.fnusa.cz/fnusa-icrc-odhalilo-mozny-puvod-degenerativnich-zmen-v-mozku-mlada-vedkyne-svatoanenske-nemocnice-ziskala-mezinarodni-oceneni/
http://www.tydeniky.cz/cz/menu/105/zdravi/zdravi/clanek-18836-vedec-ivan-cundrle-uspel-v-usa-se-svym-vyzkumem-spankove-apnoe

Mayo Clinic je známá americká výzkumná nemocnice, opakovaně hodnocená v každoročním žebříčku týdeníku U.S. News &World Report jako nejlepší nemocnice v USA. Byla založena v roce 1864 a v současnosti zaměstnává více než 60 000 pracovníků v hlavním kampusu v Rochesteru v Minnesotě, pobočných kampusech v Arizoně a na Floridě a v síti zhruba 70 malých nemocnic a poliklinik ve státech Minnesota, Wisconsin a Iowa.


FNUSA-ICRC Gorazd Stokin prezentace MayoFNUSA-ICRC  prezentace Mayo 2019
doc. Kamil Paruch FNUSA-ICRC

17. 5. 2019

Doc. Mgr. Kamil Paruch, Ph.D., který od roku 2011 vede výzkumný tým FNUSA-ICRC Medicinální chemie, získal cenu rektora MU za významný tvůrčí počin. Masarykova univerzita je jeho alma mater, vystudoval Přírodovědeckou fakultu MU. Poté působil 13 let v USA, kde získal doktorát z organické chemie na Columbia University. Pracoval také na výzkumu a vývoji nových léčiv ve farmaceutické společnosti Schering-Plough (od r. 2009 Merck). Do Brna se vrátil v roce 2009 a od té doby pokračuje ve výzkumu nových organických sloučenin s cílenou biologickou aktivitou, a to zejména v oblasti onkologie. Tento výzkum v rámci FNUSA-ICRC a MU již přinesl publikace i patenty na nové léčivé látky s potenciálním využitím jako léčiva závažných onemocnění. Je například spoluautorem prvního patentu uděleného FNUSA-ICRC v roce 2015: Substituované furo[3,2-b]pyridiny pro použití jako léčiva.
Cena byla udělena za vývoj biologicky aktivních sloučenin s vysokým potenciálem pro využití v praxi.

FNUSA-ICRC navštívila delegace z Tchaj-wanu

15. 5. 2019

V Praze proběhly 7. května již 6. Česko-Tchajwanské technologické dny, tentokrát zaměřené na chytrá řešení v průmyslu, autonomní dopravu a zdravotnické technologie. Delegace z tchajwanského konsorcia HSC (Healthcare Systems Consortium) projevila zájem o návštěvu právě Fakultní nemocnice u svaté Anny a našeho centra, která se konala o dva dny později.

Během návštěvy jim byly představeny aktivity centra FNUSA-ICRC a proběhla také prezentace tchajwanské strany zástupcům Oddělení klinických studií a IT oddělení FNUSA ohledně nových možností v oblasti digitalizace nemocnice (SelfieSign).

FNUSA-ICRC - delegace z Tchaj-wanu
FNUSA-ICRC Den Evropy Praha 2019

13. 5. 2019

Minulý týden jsme se podíleli na Dni Evropy v Praze, akci pořádané každý rok touto dobou Stálým zastoupením Evropské unie v České republice. Letos byl Den Evropy o to důležitější, jelikož na 1. května připadalo patnácté výročí vstupu České republiky do Evropské unie. Pro FNUSA-ICRC byl vstup ČR do EU zásadní, neboť většina nákladů na vybudování našeho centra pocházela ze Strukturálních fondů EU. Bez této finanční pomoci bychom pravděpodobně vůbec nevznikli. Zjistěte více o tom, co bylo v Brně z prostředků EU vybudováno. Náš stánek na Dni Evropy byl v sousedství stánků Českých center, Knihovny Václava Havla, společnosti Člověk v tísni nebo Asociace pro mezinárodní otázky a také ambasád evropských zemí. Akce se zúčastnili evropská komisařka Věra Jourová,  ministr zahraničí Tomáš Petříček nebo pražský primátor Zdeněk Hřib.

FNUSA-ICRC Den Evropy Praha - Foto 1FNUSA-ICRC Den Evropy Praha - Foto 2FNUSA-ICRC Den Evropy Praha - Foto 3
Nahoru