2011 - 2015

FNUSA-ICRC bylo financováno především z grantu (více než 2 mld. Kč, nebo přibližně 50 mil. EUR) ze strukturálních fondů EU, operačního programu "Výzkum a vývoj pro inovace" (zkratka OP VaVpI), který pokryl převážně nákup zařízení a provozních náklady centra. Budovy pro FNUSA-ICRC a několik klinik Fakultní nemocnice sv. Anny byly financovány z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Během tohoto období jsme také získali více než dvě desítky menších grantů v celkové hodnotě přes 500 milionů Kč (přibližně 13 milionů EUR) na podporu mezinárodní mobility, školení, spolupráce s průmyslem nebo navazování kontaktů s dalšími výzkumnými organizacemi.

Aktivity a výsledky období 2011-2015

2016 - 2020

FNUSA-ICRC je financováno z větší části grantem z Národního fondu udržitelnosti (zkratka "NPU"), který řídí a financuje Ministerstvo školství ČR. Grant pokrývá 57% provozních nákladů střediska. FNUSA-ICRC musí spolufinancovat tento grant z jiných zdrojů, jako jsou mezinárodní granty, národní granty, granty ze strukturálních fondů EU, příjmy ze spolupráce s průmyslem nebo dary.

Velmi úspěšně jsme získali granty z mnoha zdrojů: Horizont 2020, Strukturální fondy EU, INTERREG, Technologická agentura ČR, Grantová agentura ČR, Agentura pro výzkum ve zdravotnictví, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Jihomoravský kraj.

Seznam grantů

Financování z průmyslu zahrnuje příjmy z klinických studií, jiných projektů smluvního výzkumu, společných grantů s průmyslovými partnery, a dary. Tento příjem se v posledních 3 letech každoročně téměř zdvojnásobí. V blízké budoucnosti očekáváme také příjmy z komercializace našich vynálezů a inovací.

Grant ENOCHGrant Alliance4LifeGrant INTERREG

Obr. Finanční rozpočet FNUSA-ICRC (2018)

Finanční rozpočet FNUSA-ICRC (2018)

Finanční podpora | Poskytovatelé grantů a sponzoři

Logo EU - European Regional Development Fund
Logo EU - European Social Fund
Logo Horizon 2020
Logo Ministerstvo průmyslu a obchodu
Logo Ministerstvo zdravotnictví Č
Logo GAČR
Logo TAČR
Logo AZV ČR
Logo Alzheimer - nadační fond
Logo Bader
Logo The Third Health Programme
Logo MŠMT
Logo Interreg
Logo SoMOPro
logo jcmm
Logo město Brno
Nahoru