Objevujeme, publikujeme, patentujeme, léčíme

Výsledky výzkumu

Vnímáme každý detail

Výsledky výzkumu

Hledáme nové a efektivnější způsoby léčby

Výsledky výzkumu

Moderní vybavení, špičkoví lékaři a vědci

Výsledky výzkumu

FNUSA-ICRC ve zkratce

Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC)
je vědecko-výzkumné centrum, které se zaměřuje na translační výzkum.

Budova FNUSA-ICRC - Brno

Budova FNUSA-ICRC, Brno

Jsme v centru Brna,
jsme v centru dění.

Mezinárodní centrum klinického výzkumu, které bylo založeno v roce 2011, je nedílnou součástí Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA), jedné z tradičních  nemocnic v České republice a bývalého pracoviště Gregora Johanna Mendela, zakladatele genetiky.
Přestože je FNUSA-ICRC poměrně mladá výzkumná instituce, od svého vzniku se vypracovala na centrum excelence v mnoha odvětvích klinického, translačního a základního výzkumu. V současnosti zaměstnává více než 200 zaměstnanců z celkem 18 zemí světa, 19 % výzkumníků pochází ze zahraničí.

24 výzkumných týmů a 7 servisních laboratoří naplňují misi FNUSA-ICRC a společně vytvářejí budoucnost medicíny prostřednictvím výzkumu nových způsobů prevence, diagnostiky a léčby kardiovaskulárních, neurologických a vybraných onkologických onemocnění a chorob.

FNUSA-ICRC se zaměřuje na zlepšení zdravotní péče a kvality života prostřednictvím propojení klinické péče, výzkumu a vývoje, vzdělávání a spolupráce s průmyslovým sektorem.

profilový list fnusa-icrc

Naše mise, vize a cíle

Vize FNUSA-ICRC: FNUSA-ICRC umožňuje svými objevy lepší porozumění vzniku a vývoje lidských onemocnění a tím také inovace ve zdravotnictví.

Mise FNUSA-ICRC: Inspirováni svými pacienty vytvářejí vědci FNUSA-ICRC budoucnost medicíny převáděním poznatků z klinické praxe do výzkumu a výsledků výzkumu do praxe.

CÍLE

  • Excelence v translačním výzkumu
  • Podpora zdravého stárnutí
  • Úzká spolupráce s průmyslem
  • Vracet společnosti její investice do centra FNUSA-ICRC

Korporátní slogan FNUSA-ICRC:

TVOŘÍME BUDOUCNOST MEDICÍNY

Foto - buňka FNUSA-ICRC (c)

VÝZKUMNÉ ZAMĚŘENÍ týmů fnusa-icrc

klinický výzkum

klinický výzkum ikonka
přehled

Translační výzkum

Translační výzkum ikonka
přehled

základní výzkum

Základní výzkum ikonka
přehled

servisní laboratoře

Servisní laboratoře ikonka
přehled

Historie FNUSA-ICRC

Období udržitelnosti

vedení FNUSA-ICRC

Gorazd B. Stokin, M.D., MSc., Ph.D.

Dr. Gorazd B. Stokin, MD, MSc., Ph.D.

Ředitel FNUSA-ICRC

více info
Pavla Seilerová, MA

Ing. Pavla Seilerová

Finanční ředitelka

více info
René Samek, MSc., MA

Mgr. René Samek, MA, MSc.

Ředitel pro vnější vztahy

více info
Dr. Alena Kružíková

RNDr. Alena Kružíková

Vedoucí oddělení lidských zdrojů

více info
Michal Janota, MA

Mgr. Michal Janota

Provozní ředitel

více info

Dozorčí rada FNUSA-ICRC

FNUSA-ICRC Supervisory Board (FNUSA-ICRC SB)

Dozorčí rada je nejvyšším dozorčím orgánem FNUSA-ICRC. Dohlíží na všechny aktivity centra, zejména na poli výzkumu a vývoje, transferu technologií, vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů, ekonomiky, právních a etických otázek.

Ing. Vlastimil Vajdák

Ing. Vlastimil Vajdák

více info
Jan Žaloudík

Prof. Jan Žaloudík

více info
Prof. Dr. Dr. habil. Thomas Braun

Prof. Dr. Dr. habil. Thomas Braun

více info
Vaughn E. Ostland, Ph.D.

Vaughn E. Ostland, Ph.D.

více info
Jakub Tolař

MUDr. Jakub Tolar, Ph.D.

více info
Ing. Pavel Trčka

Ing. Pavel Trcka

více info
Robert Zorec

Prof. Robert Zorec, B.Sc., M.Sc., Ph.D.

více info
Miroslav Zámečník

Ing. Miroslav Zámečník

více info

Mezinárodní vědecký poradní sbor

FNUSA-ICRC International Supervisory Advisory Board (FNUSA-ICRC ISAB)

Hlavní rolí Mezinárodního vědeckého poradního sboru (FNUSA-ICRC ISAB) je poskytovat rady a doporučení vedoucímu Mezinárodního centra klinického výzkumu (FNUSA-ICRC) v otázkách dlouhodobé strategie pro kardiovaskulární výzkum a výzkum v oboru neurovědy a doporučovat hlavní priority pro střednědobé a krátkodobé plánování. Kromě toho ISAB podporuje efektivní spolupráci mezi jednotlivými vědeckými skupinami a připravuje návrhy na využití zajištěných finančních prostředků v rámci jednotlivých programů/výzkumných týmů. ISAB se rovněž účastní procesu tvorby doporučení pro vzdělávací programy, včetně programů dalšího vědeckého a klinického vzdělávání.

Prof. Dr. Aleš Blinc, Dr. Med.

více info

Prof. John Cleland

více info

Dr. Hana Dawson, Ph.D.

více info

Sreeganga S. Chandra, Ph.D.

více info

Dr. David A. Kass, MD

více info

Brett Kissela, MD

více info

Dr. Kenneth Moya, Ph.D.

více info

Peter Nestor, MD

více info

MUDr. Jana Lizrova Preiningerova

více info

Dr. Marcelo Rubinstein

více info

Dr. Gustavo Sevlever

více info
Nahoru