Přínosy FNUSA-ICRC

Přínosy FNUSA-ICRC pro Brno a ČR - infografika 1Přínosy FNUSA-ICRC pro Brno a ČR - infografika 2

Veškeré aktivity FNUSA-ICRC a jeho týmů mají za cíl přenášet znalosti „z laboratorního stolu k lůžku pacienta a zpět“ a všechny výsledky jeho aktivit by měly být v konečném důsledku prospěšné pacientům Fakultní nemocnice sv. Anny i po celém světě. Náš výzkum se zaměřuje na závažná onemocnění a poruchy, které postihují stárnoucí populaci ve většině zemí, a snaží se najít efektivní řešení.

Založení a existence FNUSA-ICRC přinesly společnosti v Brně, České republice a celému světu tyto výhody:

  • Výstavba tří nových budov umožnila nemocnici sv. Anny přemístit několik klinických oddělení do moderních prostor.
  • Nákup téměř 2 000 kusů vybavení pro výzkum, z nichž některé jsou částečně využívány i pro klinickou péči (v souladu s národními a evropskými předpisy).
  • V našich výzkumných a administrativních týmech bylo vytvořeno více než 200 pracovních míst na poli lékařského výzkumu.
  • Téměř každý zaměstnanec měl příležitost strávit nějakou dobu v zahraničních výzkumných institucích a přinést nové know-how a zkušenosti zpět do Brna.
  • FNUSA-ICRC každý rok navštíví několik desítek zahraničních odborníků, kteří sdílejí své znalosti s našimi pracovníky.
  • Každoročně pořádáme desítky veřejných přednášek, seminářů a workshopů, které jsou přístupné vědcům a lékařům z jiných výzkumných center a nemocnic, stejně jako studentům.
  • Naši výzkumní pracovníci přispívají k výzkumným a vývojovým aktivitám mnoha průmyslových podniků.
  • Pacienti Fakultní nemocnice sv. Anny a několika spolupracujících nemocnic těží z účasti na klinických zkouškách nových léčiv a zdravotnických prostředků, které ještě nejsou na trhu.
  • Spolupracujeme s mnoha předními akademickými výzkumnými institucemi a společnostmi z oblasti špičkových technologií z celého světa, a pomáháme tak budovat pozitivní obraz Brna a České republiky v zahraničí.
výsledky výzkumu
Nahoru