Spolupráce s Karolinska Institutet cílí na výzkum CMP i demence

Mezinárodní centrum klinického výzkumu FNUSA-ICRC a švédský Karolinska Institutet (KI) na začátku července společně podepsali smlouvu o vzájemné spolupráci. Smlouva upravuje celou řadu společných aktivit, od spolupráce na výzkumu, přes provádění klinických studií, sběr dat, networking, přípravu a podávání společných grantových žádostí až po vzdělávání formou společných seminářů, výměných pobytů a stáží a sdílení know-how. V současnosti se spolupráce zaměřuje zejména na výzkum v oblasti cévní mozkové příhody, nicméně smlouvou se rozšiřuje i o výzkum demence, biomolekulární a buněčné inženýrství a další oblasti. 

Smlouva se opírá o dlohouhodobou spolupráci započatou doc. MUDr. Robertem Mikulíkem, Ph.  D., šéfem výzkumné platformy Cerebrovaskulární onemocnění (Neuro 1), a Prof. Nilsem G. Wahlgrenem, MD, PhD, v rámci celosvětové výzkumné sítě SITS (Safe Implementation Treatment in Stroke), která vyústila v řadu významných publikací, společných workshopů a vědeckých konferencí. KI je již od roku 2013 také strategickým akademickým partnerem v rámci projektu ICRC-ERA-HumanBridge.

Karolinska Institutet (KI) je jednou z předních světových lékařských univerzit, sídlící ve Stockholmu. KI představuje více než 40 % lékařského akademického výzkumu prováděného ve Švédsku a ve své zemi nabízí nejširší spektrum vzdělávání v medicíně a zdravotních vědách. Své výzkumné činnosti soustřeďuje na veškeré oblasti zdravotnictví, od základního experimentálního výzkumu přes klinický výzkum zaměřený na pacienta až po výzkum v oblasti ošetřovatelství.

Karolinska Institutet Science Park

 Karolinska Institutet Science Park (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Karolinska_Institutet_Science_Park.JPG#/media/File:Karolinska_Institutet_Science_Park.JPG