Studijní a výzkumné pobyty ve FNUSA-ICRC a na některých z našich spolupracujících institucí

Naším posláním je zajistit to nejlepší vzdělání a zkušenosti nové generaci vedoucích zdravotnických pracovníků, aby mohli profesionálně vykonávat své budoucí lékařské a výzkumné role.

Díky mezinárodnímu prostředí v rámci Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně posilujeme vazby mezi zdravotnickými pracovníky na mezinárodní úrovni propojením našich výzkumných pracovníků a lékařů se studenty a výzkumnými pracovníky ze zahraničních institucí, a to mimo jiné prostřednictvím našich partnerských programů.

FNUSA-ICRC je výzkumná instituce, která neuděluje akademické tituly, nicméně je v oblasti vzdělávání velice aktivní. Přednášky a další vzdělávací aktivity se zaměřují především na rozvoj vlastních zaměstnanců, ale mnohé z nich jsou otevřené i vědcům a lékařům z dalších brněnských institucí, organizací v Jihomoravském kraji a v celé České republice.
Rádi ve FNUSA-ICRC přivítáme také vědecko-výzkumné pracovníky ze zahraničí.

FNUSA-ICRC umožňuje několik forem vzdělávacích pobytů:

Studijní a výzkumný pobyt na některé z našich spolupracujících institucí
Studijní a výzkumný pobyt ve FNUSA-ICRC
Stáž ve FNUSA-ICRC
Letní škola FNUSA-ICRC
Nahoru