Mezinárodní charakter FNUSA-ICRC je přirozenou součástí každodenní činnosti tohoto centra, neboť téměř jedna čtvrtina našich zaměstnanců pochází ze zahraničí. Multidisciplinární přístup s mezinárodním rozsahem je základním hnacím motorem inovací. Tento přístup je pro úspěch ve zdravotnictví zvláště klíčový. Od ledna 2018 funguje v rámci FNUSA-ICRC 29 multidisciplinárních a mezinárodních týmů a servisních laboratoří zabývajících se výzkumem, díky čemuž vzniká vysoce inovativní a kreativní prostředí. Pouze multidisciplinární tým může pružně reagovat na komplexní klinické potřeby. FNUSA-ICRC aktivně hledá další nové příležitosti pro spolupráci s globálně uznávanými institucemi.

Mezinárodní a globální propagaci FNUSA-ICRC zároveň aktivně podporuje česká Diplomatická a konzulární služba. Spolupráce FNUSA-ICRC s českými velvyslanectvími po celém světě je pro Centrum velmi přínosná. Díky tomu byly ve Spojených státech (konkrétně ve městech Washington, D.C., Chicago a San Diego) uspořádány různé druhy akcí pro zvýšení povědomí o neurodegenerativních onemocněních představujících pro současnou společnost závažné ohrožení.

Kromě našich současných partnerství s klinikou Mayo a dalšími světovými institucemi, které nám pomáhají dosahovat nejlepších možných výsledků, momentálně jednáme o nových formách spolupráce s institucemi z Kanady a Japonska.

Nahoru