Komerční spolupráce

Farmaceutické a biotechnologické společnosti

Cílem spolupráce s FNUSA-ICRC je vývoj nových léčiv, především v oblasti neurologie (např. Alzheimerova nemoc, roztroušená skleróza, cévní mozkové příhody aj.) a srdečně-cévních onemocnění (např. ischemická choroba srdeční aj.). 

Smluvní výzkumné organizace (CRO)

Smluvní výzkumné organizace se zabývají především prováděním klinických studií, tedy testováním účinnosti a bezpečnosti nově vyvíjených léčiv a zdravotnických prostředků. FNUSA-ICRC je historicky velmi významným centrem klinického testování moderních technologií a ve spolupráci s předními CRO jsou tyto aktivity v budoucnu dále rozvíjeny. 

Výrobci zdravotnických technologií

Oblast zdravotnických technologií v sobě skrývá jak zdravotnické prostředky, u kterých je pozornost zaměřena především na vývoj nových technologií v oblasti neurologie a srdečně cévních onemocnění, tak také vývoj a testování nových řešení v oblasti tzv. elektronického zdravotnictví (e-health), zaměřeného na aplikaci moderních informačních a komunikačních technologií pro zlepšení prevence, diagnostiky a léčby onemocnění.