Partnerský VaV

Projekty partnerského Výzkumu a Vývoje jsou založeny na spolupráci dvou a více nezávislých subjektů (partnerů). Každý partner vkládá do projektu vlastní duševní vlastnictví, nově vzniklé duševní vlastnictví jako výsledek projektu je sdíleno podle pravidel smluvně stanovených před zahájením projektu.


Kontakt

CENTRUM KLINICKÉHO VÝVOJE A TRANSFERU TECHNOLOGIÍ

Mgr. René Samek, MSc., MA. - vedoucí

Tel.: +420 606 649 171, e-mail: rene.samek@fnusa.cz

 

Partnerské forum