Smluvní výzkum

V rámci smluvního výzkumu realizujeme zakázky využívající technologického zázemí a kapacit výzkumných týmů FNUSA-ICRC na základě objednávky třetí strany, nejčastěji průmyslového partnera. Pro spolupráci v rámci smluvního výzkumu nabízíme našim partnerům využití unikátního technologického vybavení a kapacity zkušených výzkumných týmů.

Klinické studie prováděné v rámci FNUSA-ICRC jsou koordinovány Oddělením klinických studií (OKS), které je tak primárním kontaktním místem pro oblast klinického hodnocení. Oddělení zajišťuje veškerou komunikaci mezi FNUSA-ICRC a zadavateli klinických studií nebo zadavatelem pověřenými subjekty. Poskytuje podporu řešitelským týmům a stanovuje dlouhodobé priority FNUSA-ICRC v oblasti klinických studií. Samostatným kontaktním místem je také sekretariát Etické Komise FNUSA, jehož činnost je nezávislá na OKS.

Veškeré projekty průmyslového výzkumu ve FNUSA-ICRC jsou realizovány v souladu s platnými národními a mezinárodními doporučeními a standardy, v souladu s etickými principy, pravidly pro nakládání s duševním vlastnictvím a politikou prevence střetu zájmu platnými ve FNUSA-ICRC.

Příklady realizovaných projektů:

  • klinická hodnocení léčivých přípravků
  • klinická hodnocení zdravotnických prostředků
  • klinické zkoušky zdravotnických prostředků


Kontakt

CENTRUM KLINICKÉHO VÝVOJE A TRANSFERU TECHNOLOGIÍ

Mgr. René Samek, MSc., MA. - vedoucí

Tel.: +420 606 649 171, e-mail: rene.samek@fnusa.cz

Ing. Lucie Tesárková - pověřena vedením Oddělení klinických studií

Tel.: +420 543 185 174,   e-mail: lucie.tesarkova@fnusa.cz