Technologický transfer

Technologický transfer je nedílnou součástí naplňování naší vize, která spočívá ve zkvalitnění péče o zdraví a kvalitu lidského života vzájemným propojením klinické péče, vědy a výzkumu, vzdělávání se spoluprací s průmyslem. 

Další zkvalitnění péče o zdraví a kvalitu lidského života není možné bez zavádění inovací v podobě nových produktů, služeb nebo postupů. Na zavádění inovací do medicínské praxe FNUSA-ICRC spolupracuje s průmyslem a tuto vysoce ceněnou spolupráci dále kultivuje a rozvíjí.

FNUSA-ICRC v rámci své činnosti uplatňuje princip sociální zodpovědnosti a upřednostňuje spolupráci, poskytování licenčních a jiných práv organizacím a způsobem, který povede ke zlepšování kvality života ve všech geografických oblastech a to i relativně malým skupinám pacientů. 

Našim klientům mimo jiné nabízíme získání inovativních technologií prostřednictvím poskytnutí licence, přístup k výzkumným a vývojovým infrastrukturám FNUSA-ICRC, odborné konzultace, realizaci projektů kontrahovaného výzkumu, vzdělávání firemních expertů a podobně.

 

Kontakt 

CENTRUM KLINICKÉHO VÝVOJE A TRANSFERU TECHNOLOGIÍ

Mgr. René Samek, MSc., MA. - vedoucí

Tel.: +420 606 649 171, e-mail: rene.samek@fnusa.cz

 

 

6. partnerské forum: Zdravotnické prostředky 2: Vybrané aspekty problematiky ZP a její legislativní souvislosti