DanuBalt

  • Celý název projektu: DanuBalt:Novel Approaches in Tackling the Health Innovation and Research Divide in the Danube and Baltic Sea Region 
  • Zdroj financování: Horizon 2020
  • Číslo smlouvy: 643738
  • Rozpočet projektu: 43.125 EUR (100% dotace)
  • Začátek realizace: 1. 1. 2015
  • Konec realizace: 31. 12. 2016
  • Délka projektu: 24 měsíců
  • Manažer projektu: Ing. Petr Rychtecký, tel.: +420 543 185 573, e-mail: petr.rychtecky@fnusa.cz

Cílem projektu je ovlivnit zlepšení inovační kapacity v podunajské oblasti a oblasti Baltského moře s důrazem na zvýšení účasti všech zainteresovaných stran a efektní využití synergií. Projekt přinese profesionální procesy a nástroje, které mají podpořit stakeholdery v implementaci jejich růstových strategií a v odstraňování překážek inovacemi.

Danubalt analyzuje mechanismy bránící efektivnímu využití regionálních a EU nástrojů v makroregionech Baltského moře a Podunají a poskytne nápravná opatření ke zlepšení v oblasti investic do regionálních zdravotnických systémů skrze efektivní využití Strukturálních fondů v kombinaci s programem Horizon 2020.

Projekt je financován z prostředků programu Horizon 2020, rámcového programu pro výzkum a inovace.

Pro více informací: http://www.danubalt.eu/danubalt