ICRC-ERA-Human Bridge

 • Celý název projektu: Human Bridge for Strengthening Integration of ICRC into European Research Area
 • Zdroj financování: 7. rámcový program Evropské unie 
 • Referenční číslo projektu: 316345
 • Celkový rozpočet projektu: 4 497 000 EUR
 • Příspěvek Evropské unie: 4 497 000 EUR (100 %)
 • Začátek realizace: 1. 9. 2013
 • Konec realizace: 31. 12. 2016
 • Délka projektu: 40 měsíců
 • Manažer projektu: Ing. Lukáš Palko, tel.: +420 543 185 484, email: lukas.palko@fnusa.cz

Mezinárodní spolupráce, sdílení zkušeností, know-how, ale i technologií je v současnosti klíčem k úspěchu na výzkumném poli. ICRC jako nové vědecko-výzkumné centrum usiluje o ambiciózní cíle – vývoj nových preventivních, diagnostických a léčebných metod. Projekt ICRC-ERA-HumanBridge nabízí nové možnosti v oblasti mezinárodní spolupráce, příležitost urychlit začlenění ICRC do evropského výzkumného prostoru, a tím podpořit dosažení vytyčených cílů.

Projekt ICRC-ERA-HumanBridge (alias "Regpot") je největším projektem tohoto druhu v České republice a jedním z největších v Evropské unii.

Hlavní aktivity financované díky projektu:

1. Rozvoj spolupráce s výzkumnými centry a vědci v Evropě

 • 140 vzájemných návštěv, seminářů a aktivit zaměřených na výměnu zkušeností a dovedností, 
 • 100 prezentací FNUSA-ICRC a jeho výzkumných výsledků na zahraničních akcích,
 • 31 evropských výzkumných institucí zapojených do projektu (Karolinska Institutet, Švédsko; University College London, Velká Británie; Medical University of Gdańsk, Polsko; GE Healthcare, Velká Británie).

2. Propagace činnosti FNUSA-ICRC 

 • 10 odborných konferencí a workshopů s mezinárodní účastí organizovaných během projektu.

3. Posílení výzkumných aktivit 

 • přes 25 nových excelentních výzkumníků z celého světa se stane součástí výzkumných týmů FNUSA-ICRC,
 • nákup nových technologií a vzácných látek nezbytných pro výzkum.

4. Podpora partnerství s průmyslem 

 • rozvoj excelence FNUSA-ICRC v oblasti technologického transferu, ochrany duševního vlastnictví a přenosu výzkumných výsledků do komerční sféry.

Více informací o projektu na webových stránkách projektu

 icrc era human bridge logo

Tento projekt obdržel financování ze Sedmého rámcového programu Evropské Unie pro výzkum a technologický rozvoj pod grantovou dohodou č. 316345.

eu logo