Kompetenční centrum regenerativní medicíny

Období realizace: 1. 3. 2017 - 29. 2. 2020

 • Registrační číslo: ATCZ133
 • Název: Kompetenční centrum mechanobiologie pro regenerační medicínu
 • Příjemce: Danube University Krems
 • Partner: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: Program INTERREG V-A Rakousko - Česká republika
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 235 516,2 EUR
 • Délka realizace projektu: 35 měsíců
 • Hlavní řešitel projektu: Ginacarlo Forte Ph.D.
 • Web poskytovatele dotace: http://www.at-cz.eu/cz

 

Cíl projektu:

Celkovým cílem projektu je vybudování přeshraničního centra kompetence v mechanobiologii. Centrum se zaměří především na charakterizaci mechanických vlivů na buňky a jejich cílené využití pro lepší a levnější léčení. Dalším cílem je společné využívání metod a technologií čímž se využijí velmi drahé přístroje umístěné v různých místech. K tomu bude vytvořena příslušná platforma pro sdílení znalostí. Projekt je příspěvkem ke specifickému cíli programu zlepšení a rozšíření R&D kapacit podporu mladých nadějných vědců v klíčovém oboru mechanobiologie vybudováním a vytvořením společných akademických programů a podporou přeshraniční výměny.

 

Hlavními výstupy projektu bude:

 • Rozšiřování a zkvalitňování inovačního systému prostřednictvím sdílených kapacit VaV pro charakterizaci mechanobiologických signálních drah v rámci kompetenčního centra mechanobiologie.
 • Založení kompetenčního centra mechanobiologie v regenerativní medicíně.
logo eu interreg