Seed fond FNUSA-ICRC

 • Registrační číslo: TG02010048
 • Název projektu: Podpora ověřování a komercializace výsledků výzkumu a vývoje ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně
 • Poskytovatel dotace: Česká republika – Technologická agentura České republiky
 • Název programu: Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA
 • Název soutěže: 2. veřejná soutěž programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Rozpočet projektu:  19 016 400 Kč
 • Začátek realizace: 1. 1. 2016 
 • Konec realizace: 31. 12. 2019
 • Délka projektu: 48 měsíců
 • Řešitel / manažer projektu: Mgr. Martin Bartoš, mobil: +420 730 802 692, e-mail:  martin.bartos@fnusa.cz

Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality lidského života a zdraví české populace prostřednictvím dílčích cílů:

 • ověření aplikačního potenciálu nových a perspektivních výsledků FNUSA, získaných z VaV činnosti před jejich možným využitím v praxi (tzv. proof-of-concept stage) a to s důrazem na jejich budoucí zavedení do praxe;
 • podpoření a zefektivnění transferu nových výstupů VaV Fakultní nemocnice u Sv. Anny v Brně (FNUSA) při zajištění efektivnějšího využití veřejných prostředků a zvýšení míry jejich návratnosti.

Projekt upevní nastavené procesy a prohloubí zkušenosti s vyhodnocováním komerčního potenciálu výzkumných výsledků a ověří připravenost FNUSA hospodařit s vlastním fondem typu pre-seed.


Aktualita:

Výzva 01/2016 pro podporu interních Proof of concept projektů

Oddělení transferu technologií vyhlašuje výzvu na podporu projektů ověření aplikačního potenciálu nových a perspektivních výsledků Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA), získaných z VaV činnosti před jejich možným využitím v praxi (tzv. Proof of concept) a to s důrazem na jejich budoucí zavedení do praxe.

Výzva je realizována v rámci projektu TG02010048 Podpora ověřování a komercializace výsledků výzkumu a vývoje ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně, podpořeného v rámci 2. veřejné soutěže ve výzkumu a experimentálním vývoji a inovacích programu GAMA Technologické agentury ČR.

Cílem je zhodnotit a ověřit předpokládaný aplikační potenciál dosažených výsledů VaV ve FNUSA pomocí dílčích Proof of ceoncept projektů, které budou prostřednictvím této výzvy ve FNUSA realizovány.

 

Harmonogram výzvy

 • Zahájení příjmu žádostí na získání finanční podpory pro realizaci dílčích projektů: 18. 01. 2016
 • Ukončení příjmu žádostí: 15. 02. 2016, 16:00 CET
 • Vyhodnocení formální úplnosti žádostí: 16. – 21. 02. 2016
 • Předpokládané datum vyhodnocení žádostí Radou pro komercializaci: 09. – 11. 03. 2016
 • Předpokládané datum schválení žádostí ze strany TAČR a ředitele FNUSA: 31. 03. 2016
 • Nejbližší možné datum zahájení dílčího projektu: 01. 04. 2016
 • Nejzazší možné datum pro zahájení dílčího projektu 01. 10. 2016

 

Základní požadavky na dílčí projekty

 • V rámci dílčího projektu je ověřována znalost / technologie, která je ve výhradním vlastnictví FNUSA
 • Délka trvání dílčího projektu je v rozmezí 6 – 36 měsíců.
 • Maximální požadovaná částka na dílčí projekt činí 1.800.000 Kč
 • Minimální požadovaná částka na dílčí projekt činí 200.000 Kč

Detailní informace a dokumentace k této interní soutěži je na vyžádání k dispozici u manažera projektu Mgr. Martina Bartoše mobil: +420 730 802 692, e-mail: martin.bartos@fnusa.cz.