HistoPARK - ukončený projekt

 • Celý název projektu: HistoPARK – Centrum analýz a modelování tkání a orgánů
 • Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/20.0185
 • Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • Prioritní osa: 7.2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
 • Oblast podpory: 7.2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
 • Příjemce: Masarykova univerzita
 • Partner: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Rozpočet projektu: 39 919 484,00 Kč
 • Začátek realizace: 1. 10. 2012
 • Konec realizace: 30. 6. 2015
 • Délka projektu: 33 měsíců

Globálním cílem projektu Histopark je využít moderních postupů organizace, řízení a hodnocení vědeckovýzkumné činnosti k vytvoření konsolidovaného meziinstitucionálního týmu zaměřeného na zkoumání morfologie a interakce buněk v trojrozměrném prostředí tkání a orgánů a modelování těchto fenoménů technikami tkáňového inženýrství. Tento tým bude mít podobu vědeckopedagogického uskupení - Centra analýz a modelování tkání a orgánů, které bude svými parametry odpovídat podobně zaměřeným centrům špičkových zahraničních institucí, například Tissue Imaging/Engineering Lab (Harvard Medical School), Tissue Imaging Center (Biocenter of Oulu, Finland), Cell and Tissue Imaging Center (St. Jude Children`s Research Hospital).

Centrum bude prvním svého druhu v ČR, bude dlouhodobě rozvíjet interakce s akademickými, medicínskými a komerčními subjekty v ČR i ve světě. Projekt tak bude významně přispívat k zvyšování konkurenceschopnosti mateřských institucí a regionu.

Více informací i aktuality lze najít na webových stránkách projektu www.histopark.med.muni.cz.

Kontakt

Ing. Alena Tresová - Manažer partnera FNUSA
Tel.: +420 543 185 585, e-mail: alena.tresova@fnusa.cz

Loga ke stažení

Související odkazy

Masarykova univerzita - příjemce dotace 

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně - partner projektu

Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže - poskytovatel dotace

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost období 2007 – 2013

 

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 

 

logolink eu