ICRC PartnerNet - Partnerská síť výzkumné spolupráce - ukončený projekt

 • Celý název projektu: ICRC PartnerNet- Partnerská síť výzkumné spolupráce
 • Registrační číslo: CZ.1.07/2.4.00/31.0057
 • Název programu: Operační Program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • Prioritní osa: 7.2 Terciální vzdělávání, výzkum a vývoj
 • Oblast podpory: 7.2.4 Partnerství a sítě
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Rozpočet projektu:  21 656 591,04 Kč
 • Začátek realizace: 1. 5. 2012
 • Konec realizace: 30. 4. 2014
 • Délka projektu: 24 měsíců
 • Manažer projektu: Mgr. Martin Bartoš

Projekt podporuje rozvoj spolupráce mezi Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně (žadatel projektu) a dalšími partnery projektu. Partnery projektu jsou BioTest s. r. o., Quintiles Czech Republic, s. r. o., FAVEA, B. BraunMedical s. r. o. a dále společnost CzechINVENT technologická agentura, o. p. s. a Fakultní nemocnice Brno.

Hlavním cílem je podpořit novou a současně prohloubit nynější vzájemnou spolupráci a koordinaci činností partnerů podporujících spolupráci ve vědě a výzkumu, a to především v rámci okruhů bussiness development, managementu klinických hodnocení a přípravy společných mezinárodních projektů. Zmíněná spolupráce má přispět k zefektivnění výzkumu a přenosu znalostí v oblasti farmacie a biotechnologií, podpoře inovací v medicíně.

Projekt si klade za cíl prohloubit také dlouhodobou spolupráci i na mezinárodní úrovni formou krátkodobých stáží a studijních misí realizovaných na významných zahraničních institucích jako jsou např. Mayo Clinic, Clinical Research Centre Malmö, Biomedical Centre Lund.

Související odkazy

Mayo Clinic - spolupracující instituce

Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže - Řídící orgán OP VK

Ministerstvo zdravotnictví - Poskytovatel dotace

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost období 2007 – 2013

 

Aktuality a akce ZDE

 

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

logolink OP VK