Inkubátor mladých talentů II. (HB NEURO) - ukončený projekt

 • Celý název projektu: ICRC Human Bridge - podpora studijních pobytů českých vědců v zahraničí II: Inkubátor mladých talentů 
 • Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/20.0117
 • Název programu: Operační Program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • Prioritní osa: 7.2 Terciální vzdělávání, výzkum a vývoj
 • Oblast podpory: 7.2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Rozpočet projektu:  29 024 928,55 Kč
 • Začátek realizace: 10. 10. 2011
 • Konec realizace: 9. 10. 2014
 • Délka projektu: 36 měsíců
 • Odborný garant projektu: doc. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D.
 • Manažer projektu: Ing. Petr Rychtecký

Projekt usiluje o rozvoj odborných znalostí a schopností výzkumných pracovníků Neuro týmů Mezinárodního centra klinického výzkumu (FNUSA–ICRC) a post-graduálních studentů brněnských univerzit, a to prostřednictvím:

 • odborných stáží na špičkových zahraničních centrech lékařského výzkumu
 • vzděláváním výzkumných pracovníků v oblasti podpory výzkumné a publikační činnosti
 • videokonferenčních přenosů odborných přednášek zahraničních expertů
 • zprostředkováním přímého kontaktu se zahraničními experty

Související odkazy

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Facebook FNUSA a FNUSA-ICRC

Mayo Clinic - spolupracující instituce

Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže - Řídící orgán OP VK

Ministerstvo zdravotnictví - Poskytovatel dotace

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost období 2007 – 2013

 

Aktuality ZDE

 

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

logolink OP VK