Inovativní vzdělávání pedagogických pracovníků SZŠ v Jihomoravském kraji - ukončený projekt

 • Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.41/02.0057
 • Název programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • Prioritní osa: 7.1 Počáteční vzdělávání
 • Oblast podpory: 7.1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv Anny v Brně
 • Partner: Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace
 • Rozpočet projektu: 4 495 364,- Kč
 • Začátek realizace: 1. 2. 2013 
 • Konec realizace: 31. 1. 2015
 • Délka projektu: 24 měsíců
 • Odborný garant projektu: Mgr. Jana Zvěřinová

Projekt si klade za cíl zkvalitnit kontinuální odborné vzdělávání pedagogů středních zdravotnických škol v JmK prostřednictvím podpory odborníků z praxe, kteří mohou pedagogům předat nejen své znalosti a zkušenosti z oboru, ale budou s pedagogy také vést diskusi o nejčastějších chybách a nedostatcích absolventů při nástupu do praxe. Projekt umožní pedagogům nácvik konkrétních praktických dovedností (běžných i méně běžných činností) pod vedením zkušených odborníků. Očekávaným důsledkem bude větší míra jistoty a odbornosti pedagogů při práci se studenty.

V průběhu realizace projektu budou akreditovány 3 kurzy:

 • "Nové postupy v oblasti péče o pacienta"
 • "Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky - Aktuální postupy v přednemocniční a nemocniční péči u pacientů v akutním stavu"
 • "Kurz efektivní komunikace ve zdravotnictví"

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 

 

logolink eu