Podpora rozvoje kvalitních týmů neurologického výzkumu (Postdoc Neuro) - ukončený projekt

 • Celý název projektu: FNUSA-ICRC - podpora rozvoje kvalitních týmů neurologického výzkumu a vývoje inicializací postdoktorských pozic
 • Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/30.0043
 • Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • Prioritní osa: 7.2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
 • Oblast podpory: 7.2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Rozpočet projektu: 4 570 072,74 Kč
 • Začátek realizace: 1. 1. 2013
 • Konec realizace: 30. 06. 2015
 • Délka projektu: 30 měsíců
 • Odborný garant projektu: doc. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D.
 • Projektový manažer: Iva Šašinková

Cílem projektu je přispět k většímu uplatnění absolventů doktorských programů. V rámci projektu je vytvořena pozice pro jednoho postdoka, který je začleněn do Mezinárodního centra klinického výzkumu (FNUSA-ICRC), výzkumného programu „Vývoj nových metod pro časnou detekci a pokročilou léčbu neurologických onemocnění“.

Postdok se vedle vědeckovýzkumné činnosti podílí i na vzdělávacích aktivitách FNUSA-ICRC (přednášková činnost pro pregraduální studenty medicíny, odborné diskuse s lékaři před atestací a postgraduálními studenty). Dílčím cílem projektu je podpora mobility mezi výzkumnými institucemi. Postdokovi je umožněna účast na zahraniční stáži v délce 6 měsíců.

Všechny výstupy a výsledky své vědecké práce prezentuje postdok v průběhu realizace projektu na mezinárodních zahraničních konferencích, celkem je plánována účast na 3 konferencích v USA a jedné evropské.

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Kontakt

Mgr. Iva Šašinková  - Manažer projektu
Tel.: 420 543 185 577, mobil: +420 603 166 599, e-mail: iva.sasinkova@fnusa.cz

Loga ke stažení

Související odkazy

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Facebook FNUSA a FNUSA-ICRC

Mayo Clinic - spolupracující instituce

Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže - Řídící orgán OP VK

Ministerstvo zdravotnictví - Poskytovatel dotace

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost období 2007 – 2013

logolink eu