Věda pro zdraví - ukončený projekt

 • Celý název projektu: FNUSA-ICRC Věda pro zdraví: Podpora popularizace lékařského výzkumu
 • Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/35.0038
 • Název programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • Prioritní osa: 7.2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
 • Oblast podpory: 7.2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv Anny v Brně
 • Rozpočet projektu: 22 958 964,35 Kč
 • Začátek realizace: 1. 8. 2012
 • Konec realizace: 30. 6. 2014
 • Délka projektu: 23 měsíců
 • Garant projektu: Ing. Lucie Jungwirthová
 • Manažer projektu: Ing. Aleš Peprný, Ph.D.

ICRC Akademie klinického výzkumu

Talentovaní studenti středních a vysokých škol mají možnost absolvovat ICRC Akademii klinického výzkumu, jejímž cílem je zvýšit zájem o vědeckou práci a motivovat je k zapojení do výzkumu, a to prostřednictvím odborných přednášek, vícedenních seminářů a několikaměsíčních stáží. Vše pod vedením zkušených mentorů z řad odborníků ICRC.

Aktivity pro širokou veřejnost

Cyklus přednášek, dny otevřených dveří, kniha o vývoji léčiv a zdravotnických prostředků či krátké filmy mají za cíl představit široké veřejnosti činnost a výsledky výzkumu ICRC. Současně budou v rámci projektu připraveny nové webové stránky a informace budou sdíleny také prostřednictvím profilu na sociálních sítích.

Vzdělávací aktivity

Pro odborníky jsou přichystány vzdělávací semináře zaměřené zejména na zlepšení komunikace výsledků výzkumu směrem k zástupcům médií, ale i k odborné i laické veřejnou a neformální setkání s novináři formou tzv. Round tables.

Související odkazy

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Facebook ICRC Akademie

Facebook FNUSA a FNUSA-ICRC

Mayo Clinic - spolupracující instituce

Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže - Řídící orgán OP VK

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost období 2007 – 2013

 

Aktuality ZDE

 

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

logolink OP VK