Nemoci oběhové soustavy jsou ročně příčinou úmrtí u více než poloviny všech zemřelých, přičemž největší podíl z nich zastává ischemická choroba srdeční (ICHS). Ta patří dlouhodobě mezi nejčastěji se vyskytující onemocnění v České republice, s její akutní formou, infarktem myokardu, je ročně hospitalizováno okolo 22 000 osob.
Na onemocnění srdce a cév zemře v zemi ročně 51 000 lidí, z toho nejčastěji právě na srdeční infarkt.

Výzkumný tým se zabývá především akutními formami ICHS, jako akutním infarktem myokardu či nestabilní anginou pectoris, a je průkopníkem v rámci nejúčinnější metody jejich léčby, nazývané perkutánní koronární intervence (PCI). Výzkum se soustředí též na rozvoj nových zobrazovacích metod, vývoj technik PCI a materiálů, především intrakoronárních stentů, které se při PCI využívají. Zaměřuje se i na metody léčby pacientů s akutním infarktem myokardu s elevacemi úseku ST a nemocí více tepen, na antiagregační léčbu či tako-tsubo kardiomyopatii, vzácné onemocnění někdy označované jako syndrom zlomeného srdce.

Nahoru