Lidské srdce pracuje celý život čtyřiadvacet hodin denně bez přestávky. Každý den se stáhne přibližně 100 000krát, v klidovém stavu přečerpá až 7 000 litrů krve, při těžké námaze dokonce pětkrát tolik. Za celý život srdce udělá zhruba 2,5 miliardy stahů. Poruchy srdečního rytmu proto patří mezi jedno z nejčastějších srdečních onemocnění. Signifikantní arytmie se vyskytují přibližně u 25 % nemocných hospitalizovaných pro akutní cévní mozkovou příhodu. Cévní mozkové příhody ve světě ročně postihnou až 17 milionů lidí, třetina z nich na toto onemocnění zemře.

Jedním z pilířů diagnostiky a léčby srdeční arytmie se v posledním desetiletí stala elektrofyziologická vyšetření a radiofrekvenční ablace (lokální destrukce tkáně). Výzkumný tým se zaměřuje na možnosti využití nových druhů energií a zároveň vyvíjí nové typy katetrů. Tyto nové metody by v budoucnu mohly být uplatněny při diagnostice a léčbě onemocnění centrálního nervového systému, například mozkových příhod či epilepsie.

Nahoru