Až jednu třetinu života stráví lidé ve spánku. Spánek patří mezi základní lidské potřeby stejně jako jídlo a pití a zásadně ovlivňuje celkové zdraví člověka. S krátkodobou poruchou spánku se alespoň jedenkrát za život setkal skoro každý, chronicky jí trpí 15–30 % populace. Důležité je pravidelné dýchání během spánku, pokud je přerušované a několikrát za noc se zastaví, nazývá se spánková apnoe a může vést ke komplikacím, jako jsou hypertenze, ischemické choroby srdeční, cévní mozkové příhody či diabetes. Obstrukčním syndromem spánkové apnoe trpí mezi 3–8 % populace převážně středního a vyššího věku, z toho více mužů než žen.

Výzkum týmu se zaměřuje na studium významu rizikových faktorů spojených s poruchami dýchání a jejich souvislost s kardiovaskulárními chorobami a obezitou. Včasná diagnóza spánkové apnoe by mohla výrazně snížit výskyt obezity a kardiovaskulárních chorob, proto je důležitou součástí práce týmu průběžná analýza dat z projektů, jichž se účastní pacienti. To umožní lépe identifikovat závažné rizikové faktory a pomůže s jejich odstraněním pomocí odpovídající terapie. Nedílnou součástí je vývoj nových technologií, které umožní objasnění vazeb mezi kardiovaskulárním a centrálním nervovým systémem.

Nahoru