Kardiovize Brno 2030 je jediný program kardiovaskulární prevence ve střední a východní Evropě založený na analýze obyvatelstva. Jeho cílem je definování kardiovaskulárních rizikových faktorů obyvatel města Brna a do roku 2030 jejich snížení pomocí na míru šitých preventivních programů. Cílem projektu je dosáhnout toho, aby mělo Brno v roce 2030 nejnižší nemocnost a úmrtnost na onemocnění cév a srdce v České republice u osob produktivního věku. Skrze postupné zvyšování povědomí o rizikových faktorech kardiovaskulárních onemocnění a posun ve smýšlení i chování obyvatel města má být docíleno změny jak hodnot rizikových faktorů, tak výskytu samotných onemocnění cév a srdce. Projekt probíhá ve dvou fázích – nejdříve jsou u dobrovolníků mapovány rizikové faktory, následně pak vzniknou preventivní programy za účelem jejich snížení.

Nahoru