Magnetická rezonance je zobrazovací technika, využívaná především k zobrazení vnitřních orgánů lidského těla. Je díky ní možné získat řezy určité oblasti lidského těla, ze kterých lze po dalším zpracování vytvořit i výsledný 3D obraz požadovaného orgánu. Magnetická rezonance kardiovaskulárního systému patří mezi vrcholové možnosti této diagnostické metody. Tým se v rámci výzkumu zaměřuje na vývoj nových zobrazovacích technik a protokolů k diagnostice časných stádií srdečního postižení. Hlavním cílem je vylepšit neinvazivní diagnostiku časných forem onemocnění myokardu, které mohou vést až k srdečnímu selhání. Jejich včasná a přesná diagnóza může pomoct zlepšit prognózy nemocných, snížit chorobnost i úmrtnost a zvýšit kvalitu života pacientů.

 Kardiovaskulární magnetická rezonance FNUSA-ICRC - Foto 1
Nahoru