Jednofotonová emisní výpočetní tomografie (SPECT) je neinvazivní zobrazovací metoda z oboru nukleární medicíny, která dokáže zobrazit prostorové rozložení v těle přítomné radioaktivně značené látky, která je pacientovi podána před vyšetřením. Zatímco rentgenové metody zobrazují tělní struktury, pomocí SPECT mohou být zobrazeny funkce orgánů. Metoda je obohacena o výpočetní systém, který dokáže z mnoha obrazů nasnímaných z různých úhlů zrekonstruovat trojrozměrný obraz orgánu.

Výzkumný tým nukleární kardiologie je vybaven jednou kadmium-zinek-telluridovou SPECT kamerou z celkových dvou v České republice. Tým se zaměřuje na výzkum nových zobrazovacích metod v kardiologii, a to zejména v souvislosti s ischemickou chorobou srdeční a srdečním selháním. Využití nových možností zobrazení srdce přispívá ke kvalitnější diagnostice kardiovaskulárních onemocnění, a tím ke zkvalitnění terapie pacientů.

Nahoru