Pacienti trpící kritickým onemocněním vyžadují intenzivní péči, jelikož jejich stav může vést až k selhávání jednotlivých orgánů. Nejčastější příčinnou syndromu multiorgánového selhání je sepse, jež je navíc spojena s velkou morbiditou i mortalitou v intenzivní péči. Až 50 % přeživších sepse ohrožuje post-septický syndrom, který se častěji vyskytuje u pacientů přijatých na jednotku intenzivní péče nebo u těch, kteří v nemocnici strávili delší dobu. Dlouhodobé intenzivní ošetřování každoročně potřebuje až 3500 Čechů. Náklady na jednoho pacienta za jeden měsíc strávený na jednotce intenzivní péče vyjdou zhruba na 500 000 korun, na speciálních pracovištích je přitom péče až pětkrát levnější, nicméně počet zařízení, ve kterých nabízejí dlouhodobou intenzivní péči, je v zemi nedostačující.

Výzkumný tým se zaměřuje jak na studium sepse, tak na komplexní studium mechanismů vzniku, vývoje a prognózy kritického onemocnění a zkoumá život ohrožující stavy pacientů, které vyžadují intenzivní péči. Spolupráce s několika laboratořemi základního výzkumu poskytuje mnoho příležitostí uplatnit translační vědecký přístup skrze kombinování klinických dat s buněčnými a molekulárními daty. Důležitou součástí zájmu týmu je zkoumání nových biomarkerů kritických onemocnění.

 Výzkum intenzivní péče FNUSA-ICRC - Foto 1
Nahoru