Za posledních několik desetiletí vzniklo mnoho alternativ in vivo testování, doposud však neexistuje jeho plnohodnotná alternativa. Zásadní objevy minulého století, například možnost léčit diabetes inzulínem, zahrnovaly výzkum realizovaný na zvířatech. Platforma animálního centra nabízí komplexní služby ve prospěch biomedicínského preklinického výzkumu na zvířatech, a to především v oblastech kardiologie a neurologie. Modelovými zvířaty jsou prasata, ovce, králíci, laboratorní potkani a myši. Kromě odpovídajícího zázemí pro testovaná zvířata poskytuje centrum znalosti a zkušenosti včetně pokročilé diagnostické a monitorovací techniky pro výzkum na živých organismech.

Centrum pečlivě dbá na dodržování standardů v rámci životních podmínek zvířat a experimentálních procedur daných evropskou i národní legislativou a regulačními předpisy. Centrum zastává názor, že kvalitních a reprodukovatelných dat lze dosáhnout jenom tehdy, pokud jsou zaručeny optimální životní podmínky zvířat. Využití animálních modelů pomáhá vytvořit věrohodné fyziologické a patologické modelové situace a umožňuje vývoj pokročilých postupů a nových léčivých přípravků v kardiologii a neurologii.

Nahoru