Primární účel centra Biostatistiky je poskytovat pomoc ostatním výzkumným týmům při uskutečňování kvalitních a inovativních výzkumů, a to především prostřednictvím odborných znalostí biostatistiky, statistického programování a správy dat. Spolupráce probíhá napříč všemi aspekty výzkumu od návrhu výzkumu a žádosti o grant přes sběr dat a jejich statistickou analýzu až po interpretaci výsledků a jejich sepsání. Současný metodologický zájem týmu je v oblasti analýzy přežívání, klinických testů a studia biomarkerů.

Profilový list (EN)Objednávka služeb (EN)
Nahoru