V rámci oboru buněčného a tkáňového inženýrství se propojuje medicína a biologie s technickými obory. Jeho cílem je příprava biologicky ekvivalentních náhrad tkání a případně i orgánů, přičemž uměle vytvořená tkáň nejčastěji pochází z genetického materiálu pacienta a je konstruována tak, aby vyhovovala jeho potřebám. Buněčné a tkáňové inženýrství by mohlo významně ovlivnit léčbu například Parkinsonovy choroby, diabetu, roztroušené sklerózy, nádorů a kardinálních onemocnění či pomoct nahradit kůži po rozsáhlých popáleninách nebo poskytnout arteficiální náhrady chrupavek, kostí či cév.

Centrum se zaměřuje na vývoj klinických výrobních procesů založených na buněčném a tkáňovém inženýrství a kontroluje kvalitu vznikajících produktů.

Nahoru