Hmotnostní spektrometrie je analytická metoda, pomocí které je možné identifikovat neznámé sloučeniny, kvantifikovat známé sloučeniny, objasnit struktury látek či zjistit informace o jejich složení. Pomocí této metody mohou být dokonce studovány ultra nízké koncentrace látek, například zeptomoly proteinů, což matematicky zapsané činí 10-21 mol.

Výzkumné zařízení Hmotnostní spektrometrie pomáhá vědecké komunitě uskutečňovat jednotlivé výzkumy skrze poskytování kompletních proteomických služeb včetně poradenství, proteinové analýzy a vývoje metod. Zařízení slouží jak místním vědcům, tak externím akademickým partnerům, či komerčnímu sektoru oblasti biomedicíny. Moderní technika je zároveň využívána pro klinické diagnózy.

Nahoru