Každý nový lék musí získat registrací, aby jej bylo možné začít používat. Proto než je uveden na trh, probíhá několikaletý výzkum. Je to složitý proces, trvající až desítky let. Lék musí podstoupit a úspěšně projít několika fázemi klinických testů, jejichž účelem je prokázat bezpečnost, snášenlivost a léčivé účinky léku, případně zjistit jeho nežádoucí účinky a to, jak se lék chová v lidském organismu. Klinicko-farmakologická jednotka je certifikované zařízení, které je oprávněné provádět klinické testy léčiv a lékařských přístrojů. Umožňuje kompletní servis související s farmakologickými studiemi – od náboru subjektů přes veškerou administrativu a monitoring až po ukončení studie. Hlavní oblast zájmu tvoří prověření bezpečnosti léku, farmakokinetiky a farmakodynamiky léčivých podaných látek a jeho časných fází vývoje. Jednotka se též zabývá zkoumáním a monitorováním sepse v rámci intenzivní péče. Cílem je zlepšit výsledky perioperační péče u rizikových pacientů a výsledky léčby u septických pacientů.

Nahoru