Dva pacienti trpící stejným typem zhoubného nádoru, jeden z nich se uzdraví, druhý zemře. Onen rozdílový hráč, který rozhodl u jednoho o vítězství a u druhého o prohře, je imunitní systém. Stav a fungování imunitního systému je do určité míry možné ovlivnit, prostřednictvím imunoregulace tak lze přispět k lepším prognózám u onkologických pacientů.

Výzkumný tým detailně zkoumá buněčnou signalizaci, která řídí vrozené imunitní reakce během sepse a stárnutí.
Vyvíjí experimentální modely zabývající se rolí hematopoetických prekurzorů a mezenchymálních kmenových buněk při spolupráci imunitní reakce a regenerace tkání. Zaobírá se též hlavními senzory infekcí a tkáňových poškození a okolnostmi, které řídí akutní a chronická zánětlivá onemocnění doprovázející regeneraci tkání či proces stárnutí. Lepší porozumění těmto procesům může pomoct vytvořit nové strategie léčby zánětlivých onemocnění.

Nahoru