Aby chování buněk mohlo být správně koordinováno, vytvořily se signální mechanismy, které buňkám umožňují vzájemnou komunikaci. Selhání prostředků buněčné signalizace vede k patologickým stavům a vznikají tak různá onemocnění. Údržba tkáňové homeostázy závisí na extracelulárních signálech, které řídí základní funkce buňky. Hlavní molekulární nástroj mezibuněčné komunikace představují receptorové tyrozinové kinázy (RTK). Jejich důležitost je o to víc zdůrazněna na základě důkazů ohledně jejich patologických funkcí – přes 80 lidských patologií je spojováno s úpravou RTK genů, jedná se například o rakovinu, vývojové poruchy či metabolický syndrom.

Výzkum týmu se soustředí na několik doposud méně prozkoumaných funkcí RTK, především v oblasti regulace růstu kostí. Tým se zároveň zabývá vývojem a testováním nových léků pro potlačení patologických funkcí RTK.

Nahoru