Veškeré bádání na poli genetiky započalo roku 1865 v Brně, když Johann Gregor Mendel popsal základní zákony dědičnosti organismů. Genetická informace buňky je zapsána v molekulách DNA a souborně nazývána buněčný genom. Pod vlivem fyzikálních a chemických vlivů vnějšího prostředí i vlastního metabolismu buňky je DNA neustále poškozována. Informace kódovaná v genomu je proto narušována a dochází k chybám, které pokud nejsou opraveny, mají za následek poruchy funkce buněk, tkání a celého organismu.

Hlavním cílem výzkumného týmu je rozluštit vnitřní funkce homologní rekombinace, což je klíčový proces uplatňující se při opravě dvouřetězcových zlomů DNA, které jsou nejnebezpečnější formou jejího poškození. Homologní rekombinace je také zodpovědná za genetickou variabilitu během redukčního dělení buněk. Změny v provedení a regulaci rekombinace jsou spojeny s lidskou neplodností, potraty a genetickými chorobami, především rakovinou. Pokroky ve zkoumání genů by tak v budoucnu mohly vést k vymýcení nemocí, jako jsou hemofilie či cystická fibróza, a k výraznému zlepšení léčby nádorových onemocnění.

Genomová integrita FNUSA-ICRC - Foto 1
Nahoru