Biologicky aktivní malé molekuly v současnosti představují jeden z nejperspektivnějších nástrojů pro ovlivnění vybraných biologických procesů. Jejich znalost a zkoumání jsou důležité například pro návrhy nových léčiv.

Výzkumný tým se zaměřuje na vývoj syntetických metod a strategií sloužících k přípravě strukturálně netriviálních malých molekul a jejich aplikaci v biomedicínském výzkumu. V rámci výzkumu se týmu podařilo vytvořit nové sloučeniny, které mohou být využity při léčbě rakoviny prostaty. Patentovatelné, biologicky aktivní organické sloučeniny mohou sloužit jako výchozí body pro preklinické výzkumné programy se zaměřením na oblast léčby rakoviny.

Nahoru